Mu Burusiya, uburenganzira bwo gusenga buguma burushiriza kubangamirwa. Urubanza ruhuza Ivyabona vya Yehova n’igisagara ca Taganrog ni kimwe mu bivyerekana. Umucamanza arimirije gushikiriza ingingo yafashwe. Uburusiya bwoba buzokwubahuka gupfunga abenegihugu babwo bubaziza gusa ko basenga ata we bariye urwara? Muri iyi videwo, Gajus Glockentin, umuvugizi w’Ishirahamwe ry’Ivyabona vya Yehova ry’i Buraya, asaba ko ubutungane n’umwidegemvyo mu bijanye no gusenga vyokwubahirizwa.