Ja ku birimwo

16 MUKAKARO 2015
UBUDAGI

Ubutegetsi bwarahaye agashimwe umuhungu na se barokoye abagira bahire mu muduga

Ubutegetsi bwarahaye agashimwe umuhungu na se barokoye abagira bahire mu muduga

Jorim, Christiane na Andreas. Andreas yari mu bitaro bivuye kw’isanganya yari yagize imbere y’uko ivyo birori biba.

SELTERS mu Budagi: Icabona ca Yehova yitwa Andreas Bonk n’umuhungu wiwe Jorim bari mu bantu bahawe agashimwe ku wa 16 Ndamukiza 2015, kuko barokoye abantu batatu bagira bahire mu modoka yagize isanganya ica irasha. Ivyo birori vyo gutanga utwo dushimwe vyari vyatewe iteka n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu wo muri Leta ya Bade-Wurtemberg, iri mu bumanuko bushira uburengero bw’Ubudagi. Hariho n’abakuru babiri b’ibisagara abahawe utwo dushimwe bakomokamwo, ari vyo Obersulm na Waiblingen. Kw’izina rya Leta ya Bade-Wurtemberg, uwo mushikiranganji Reinhold Gall (kw’ifoto yo hejuru, agira gatatu uvuye iburyo) yarashikirije Andreas Bonk umudari w’iteka wama uhabwa abarokora ubuzima bw’abandi. Umukenyezi wa Bonk yitwa Christiane (hagati kw’ifoto yo hejuru), ni we yakiriye uwo mudari kuko umugabo wiwe yari mu bitaro bivuye kw’isanganya yari yagize imbere y’uko ivyo birori biba. Muri ivyo birori nyene, umukuru w’igisagara ca Obersulm, ari we Tilman Schmidt (ni we atangura ibubamfu kw’ifoto yo hejuru), yarashikirije Jorim Bonk (hagati kw’ifoto yo hejuru) urupapuro rw’iteka.

Ku wa 11 Rusama 2014, Andreas Bonk na Jorim bari mu muduga bagiye ku gikorane c’Ivyabona vya Yehova, kandi Andreas yari afise insiguro yari gushikiriza kuri ico gikorane. Bageze mu nzira, barabonye imodoka yari yagize isanganya rikomeye, ikaba yariko irasha. Yarimwo abasoda bane b’Abanyamerika vyari vyananiye kuvamwo. Andreas na Jorim hamwe n’abandi bantu babiri, baciye bahagarara kugira babatabare. Andreas yaremeye gushira ubuzima bwiwe mu kaga, aguma agerageza kubakura muri iyo modoka yariko irasha, gushika rusehabaniha ishitse hamwe n’abapolisi be n’abazimya umuriro. Ikibabaje ni uko umwe muri abo basoda yahasize ubuzima. Ikinyamakuru kimwe (Sulmtaler Woche) cavuze ko umushikiranganji Gall yabwiye abo batabazi ati: “Mwariguze abandi, muri intwari n’inserukarukamvye.” Umukuru w’igisagara Schmidt na we yavuze ati: “Mwaraduteye iteka twebwe abo mu gisagara ca Obersulm.”

Ifoto yafatiwe ahabereye isanganya.

Mu gusigura icatumye akora ico gikorwa c’ubutwari, Andreas yavuze ati: “Urukundo nkunda ikiremwa-muntu nkanje ni rwo rwatumye mpagarara ahabereye iryo sanganya. Kuri jewe, ubuzima bwose burafise agaciro. . . . Hamwe na jewe noshikirwa n’ibintu nk’ibi canke incuti yanje, nibaza ko n’abandi bogira umutima rugabo bakadutabara.” Jorim na we yavuze ati: “Si vyiza kwirengagiza abari mu ngorane.”

Ibirori vyo gutanga utwo dushimwe vyabereye mu nyubakwa y’igisagara ca Obersulm. Ikinyamakuru kimwe co mu Budagi (STIMME.de) caravuze ibijanye n’ivyo birori, kiranasubiramwo ivyavuzwe n’umukuru w’igisagara ca Waiblingen, ari we Andreas Hesky (ifoto yo hejuru, agira kabiri uvuye iburyo). Yavuze ati: “Murakwiye kwishimira ico gikorwa mwakoze. Kuba mu gisagara ca Waiblingen dufise abantu nka mwebwe, ni iteka ridasanzwe. Muratubera intangakarorero.”

Uwujejwe amakuru:

Ku rwego mpuzamakungu: Richard Brown, wo mu Biro bijejwe amakuru, tél. +1 718 560 5000

Mu Budagi: Wolfram Slupina, tél. +49 6483 41 3110