Hari Ivyabona vya Yehova bitanze baraza kuryohora ibintu vyinshi ku nyubakwa y’ibirori yitirirwa Stanley, ikaba ari inyubakwa yahora ari iratiro ry’ivya kahise yari imaze imyaka mirongo itatu iberamwo ibirori vyo ku buntu bijanye n’ivya Bibiliya, i Jersey City, muri New Jersey.