Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

3 KIGARAMA 2014
DANEMARKE

Ivyabona vya Yehova bariko baratuma abaganga bo muri Danemarke bijukira kubaga badakoresheje amaraso

Ivyabona vya Yehova bariko baratuma abaganga bo muri Danemarke bijukira kubaga badakoresheje amaraso

I COPENHAGUE muri Danemarke: Ibinyamakuru bikomeye vyo muri Danemarke biravuga ko urwego rujejwe ivy’ubuvuzi rwo ku murwa mukuru ruriko ruratanguza ubundi buryo bushasha bujanye no kugabanya amaraso aseseka igihe bariko barabaga. Ikinyamakuru kimwe (Kristeligt Dagblad) cavuze giti: “Vyaragaragaye ko abarwayi benshi bashobora kuvurwa badatewe amaraso.” Ico kinyamakuru kibandanya giti: “Ivyabona vya Yehova ni bo batumye hatanguzwa uburyo bwo kubagwa hadakoreshejwe amaraso.” Bishimikije ivyo bemera, Ivyabona vya Yehova barenga 8.000.000 bo hirya no hino kw’isi, aho hakaba harimwo abarenga 14.000 bo muri Danemarke, barondera kuvurwa mu buryo bwiza bushoboka badatewe amaraso.

Ibitaro vyo muri Danemarke birazwi ko ari vyo bitaro kw’isi bikoresha amaraso cane mu kuvura. Birusha gukoresha amaraso ibindi bitaro vy’i Buraya kuva ku bice 50 kw’ijana gushika ku bice 100 kw’ijana. Yamara, ikiganiro kivuga ngo “Kubaga hadakoreshejwe amaraso biriko biragenda neza,” casohotse ku muhora wo kuri internet w’ikinyamakuru citwa Politiken, cavuze ko “Ivyabona vya Yehova batuma abaganga barondera ubundi buryo” bokoresha mu kuvura indwara akenshi usanga zisaba ko umuntu aterwa amaraso. Hari abaganga bamwebamwe mu kwitwararika abarwayi b’Ivyabona, batanguye kuza barakoresha ubuhinga butuma bidakenerwa ko babatera amaraso, nko kuza barabaha imiti ituma amaraso yongerekana imbere y’uko bababaga, iyo ikaba ari nk’uwitwa érythropoïétine, icunyunyu fer n’amavitamine B; no kubatera umuti witwa antifibrinolytiques igihe baba bariko barababaga kugira ntibatakaze amaraso menshi. Nk’uko vyavuzwe n’ikinyamakuru The Copenhagen Post, “buri mwaka, Ivyabona vya Yehova bari hagati ya batanu na cumi barabagwa umutima mu buryo bukomeye ku bitaro vyitwa Aarhus University Hospital Skejby” batarinze guterwa amaraso.

Mu 2009, ibitaro bikomeye cane vyitwa Rigshospitalet bikaba na kimwe mu bigo binini vyo muri Danemarke vyigisha ivy’ubuvuzi, vyaratanguje ivyo gukoresha ubuhinga bujanye no kugabanya amaraso aseseka igihe bariko barabaga, bikaba vyabutanguje ku murwa mukuru.

Urwego rujejwe ubuvuzi rwo muri Danemarke rwarabonye kandi ibimenyamenya bitera vyiyongera vyerekana ko gutera amaraso bizana ingaruka mbi. Mu 2009, ibitaro vy’i Copenhague vyitwa Rigshospitalet, vyaratanguye gukoresha ubuhinga bujanye no kugabanya amaraso aseseka igihe bariko barabaga. Ikinyamakuru citwa Berlingske kivuga ko ubwo buhinga bwatumye ivyo gutera amaraso bigabanuka cane bwongera butuma “ingaruka zishobora gushikira umurwayi kubera yabazwe zigabanuka, n’impfu zikagabanuka.” Ibitaro nka vyose vyo ku murwa mukuru vyaratanguye gukoresha ubwo buhinga, kandi n’ibindi bitaro vyo mu tundi turere biriko birategekanya gutangura kubukoresha.

Ca kinyamakuru Berlingske kiravuga kandi ukuntu muganga Morten Bagge Hansen, umushakashatsi akaba n’uwuhagarikiye ibijanye no kubika amaraso ku bitaro vyitwa Rigshospitalet, yavuze ko kuba ivyo gutera amaraso muri Danemarke vyaragabanutse cane ari “iterambere rikomeye cane rigirira akamaro koko abarwayi.” N’ikindi kandi, iradiyo imwe yo muri Danemarke n’ikinyamakuru kimwe citwa Kristeligt Dagblad vyompi vyaravuze iciyumviro muganga Astrid Nørgaard, umuyobozi mukuru w’ibitaro Rigshospitalet, yashitseko ati: “Ubuhinga bwo kubaga hadakoreshejwe amaraso ntibwari kugera aho bugeze ubu iyo hataba Ivyabona vya Yehova.”

Abajejwe amakuru:

Ku rwego mpuzamakungu: J. R. Brown, wo mu Biro bijejwe amakuru, tél. +1 718 560 5000

Muri Danemarke: Erik Jørgensen, tél. +45 59 45 60 00