HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Tạunȧ‘ ne Kạurotuạg ne Uetnes ‘on Jihova

Rak la ‘inea‘ia hün se ‘otomis tạunạ‘i. Aoa ut ne tạunȧ‘ ta ne ‘el se ‘äe.

Ao Utut 'El se 'Äe