HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

Ka Rakoag ne Puk Ha‘a A‘sok Tapen?

Ka Rakoag ne Puk Ha‘a A‘sok Tapen?

‘Io se rērē ne ‘otomis rak Puk Ha‘ se togi.