HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Ka Rakoag ne Puk Ha‘a A‘sok Tapen?

Ka Rakoag ne Puk Ha‘a A‘sok Tapen?

‘Io se rērē ne ‘otomis rak Puk Ha‘ se togi.