HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

Rakoa Puk Ha‘a, Pō ‘e Tese?

Rakoa Puk Ha‘a, Pō ‘e Tese?

Rakoa salat ne Puk Ha‘a la pō la hạiasoag se ‘äe la po‘ia tӧg ne sạio‘ ne mou se mạuri.