HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Rakoa Puk Ha‘a, Pō ‘e Tese?

Rakoa Puk Ha‘a, Pō ‘e Tese?

Rakoa salat ne Puk Ha‘a la pō la hạiasoag se ‘äe la po‘ia tӧg ne sạio‘ ne mou se mạuri.