HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Vitio ne A‘luạk‘ạkiạg ne Puk ne Puk Ha‘a

A‘luạk‘ạkiget se Jope

A‘luạk‘ạkiget se Jope

A‘luạk‘ạkiạg ne Puk ‘on Jope ‘e Puk Ha‘a, pukut ne hạiasoagan ‘is la ‘inea a‘lelei uạke‘ȧk tēet ne hün‘ȧk se puer ne purere.