HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘Os Mȧür fakKaristo ma Garue Agaga-Puk ne Tạunȧ‘ ta  |  Sepitempa 2016

 TĒ A‘HELAV ‘E FÄEAG ‘ON ‘ẠITU | SALAMO 120-134

“‘Otou Hạiasoaga Leum ‘e Jihova”

“‘Otou Hạiasoaga Leum ‘e Jihova”

Salamo 120 se 134 ta hat la Mak ne Joroga. Ma‘oit aier‘ȧk ne lelea‘ ‘Isireli suạ‘ia mak te‘ ‘e ‘ofa, ‘e avat ne iris joro e se Jerusalemi, ne fū ‘e ut lamlam pạu ne sol ne Juta, la pō la iris la ‘e kato‘ag ta.

Päreag ‘on Jihova a‘tatạu‘ȧk se . . .

121:3-8

  • ta huȧ‘ sipit ne noh mamaf

  • ta mạlut ‘e as ta

  • ta jạujiạ huạg airet