HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

‘Okotopa 17-23

FÄEAG ‘ES FUẠGA 12-16

‘Okotopa 17-23
 • Mak 69 ma Ro‘ạitu

 • Fäeag ‘on Jämän ta (la se sir ‘e menet 3)

TĒ A‘HELAV ‘E FÄEAG ‘ON ‘ẠITU

 • “Pumuạ se Poto ‘e Monē Mi‘a”: (menet 10)

  • FEF 16:16, 17—Ta le‘ potot garue‘ạkia tē ne iạ rak ‘e Fäeag ‘on ‘Ạitu (w07-E 7/15 8)

  • FEF 16:18, 19—Ta le‘ potot hȧ‘ȧk ‘e huạg siki ma huạg pa ti‘u (w07-E 7/15 8-9)

  • FEF 16:20-24—Le‘ potot ‘es‘ao‘ạkia ‘on fäega la hạiasoag ne la a‘ne‘ne‘ạkia iris ne tore (w07-E 7/15 9-10)

 • Ao A‘fe‘en la pō Koroa Fak‘ata: (menet 8)

  • FEF 15:15—Ka ‘is la pō tapen la ‘oaf‘oaf ti‘ut ‘e ‘os mạuri? (g-E 11/13 )

  • FEF 16:4—Ka tes ta ‘on fūạga ne Jihova rē e le‘ raksa‘ ta la “a‘sokoa tē ne mou sin la rē”? (w07-E 5/15 18-19)

  • Tes tä gou rak ‘e rēko  Jihova ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘?

  • Ka pạin pumuạ tese ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘, Gou la pō la garue‘ȧk ‘e garue marag ta?

 • Hat Puk Ha‘a: (la se sir ‘e menet 4) FEF 15:18–16:6

NĀ ‘OU VAHIA ‘E GARUE AGAG TA

 • Ȧs A‘ Mumue ta: (la se sir ‘e menet 2) Jo 11:11-14—Rak‘ạkia Aier ta. ‘Ihia famör ta se tạunạ‘i te sapatō ta.

 • Hö‘ Hoi‘ȧk ta: (la se sir ‘e menet 4) Kam. 3:1-6; Rom 5:12—Rak‘ạkia Aier ta. ‘Ihia famör ta se tạunạ‘i te sapatō ta.

 • Rak Puk Ha‘a: (la se sir ‘e menet 6) bh 191 ¶18-19—‘Ihia le‘ rak puk ha‘ ta se tạunạ‘i.

‘OS MȦÜR FAKKARISTO

 • Mak 117

 • “Tē ne la Rē la ‘Os Tög Sại‘o la ‘Es‘ao”: (menet 15) Hạifäegag. Kel‘ạkia vitio ta Become Jehovah’s Friend—Prepare Your Comment. (utut ne vitio ‘OS TẠUNẠ‘I MA GARUE AGAGA). Kotä ‘ihua lä‘riri‘i se muạ heta ma sạio‘ se irisa: Ka tes ta sal he häk ne ‘äe ösös se tög sại‘o? ‘E rēko tese ta ‘is noj pō la ‘oaf‘oaf nōnō ka kat he‘ ra ‘is la ‘es väeag ‘e tạutạunạ‘i?

 • Hat Puk Ha‘ ne Kạurotuạg ta: (menet 30) kr-E väe 2 ¶23-34

 • ‘Io Hö‘ se Väega ma kotä ‘Io se Väeag ne Gasavat la No‘om (menet 3)

 • Mak 102 ma Ro‘ạitu