HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

‘Okotopa 3-9

FÄEAG ‘ES FUẠGA 1-6

‘Okotopa 3-9
 • Mak 37 ma Ro‘ạitu

 • Fäeag ‘on Jämän ta (la se sir ‘e menet 3)

TĒ A‘HELAV ‘E FÄEAG ‘ON ‘ẠITU

 • “‘Äe la Tua‘nȧk se Jihova ‘e ‘Ou Huạg ‘Atakoa”: (menet 10)

  • [Kel‘ȧk vitio ta A‘luạk‘ạkiget se Fäeag ‘Es Fuạga.]

  • FEF 3:1-4—Kel‘ȧk hanis aire ma huạg aire (w00-E 1/15 23-24)

  • FEF 3:5-8—Nā ma kikia ‘ou tua‘nạkiga se Jihova (w00-E 1/15 24)

 • Ao A‘fe‘en la pō Koroa Fak‘ata: (menet 8)

  • FEF 1:7—Ka ‘e sal tese tä fea se Jihova “ta‘ag kamatag ne ‘inea tē”? (w06-E 9/15 17 ¶1; it-2-E 180)

  • FEF 6:1-5—Ka tes ta tē huạg ‘atmạit la rē ‘e avat ne ‘äe räe ne hạiporạkiạg fak pesnes ne ‘äe rē se iạ tē sesevat? (w00-E 9/15 25-26)

  • Ka tes tä gou rak ‘e rēko Jihova ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘?

  • Ka pạin pumuạ tese ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘, Gou la pō la garue‘ȧk ‘e garue marag ta?

 • Hat Puk Ha‘a: (la se sir ‘e menet 4) FEF 6:20-35

NĀ ‘OU VAHIA ‘E GARUE AGAG TA

 • Osia tē ne la ‘Ea ‘e Huạl te‘: (menet 15) Hạifäegaga. Kel‘ạkia vitio ne kel‘ạkiạg ne tē la ‘ea, ma kotä hạifäegag sin. A‘ne‘ne‘ȧk lelea‘ hoa‘ maraga la ‘es väeag fuạmamạu ‘e ‘ih ne famori se tạunȧ‘ ne a‘sok ‘e a‘ita ma sapatō.

‘OS MȦÜR FAKKARISTO

 • Mak 107

 • Tē ne pa ‘es ‘e kạurotuga: (menet 8) Kepoi ka kat ʻes tēet ra, hạifäegag se tē ne ‘is la pō la rak ‘e Yearbook ta. (yb16-E 25-27)

 • Rē Tē Lelei se Iris ne Leum se ‘Os Tạunạ‘i (FEF 3:27): (menet 7) Hạifäegag. Kel‘ạkia vitio heta Ka tes tä A‘sok ‘e Rī ne Pure‘ag ta? (video category OUR MEETINGS AND MINISTRY). Ma kotä sạio‘ ne ‘is la pō tapen la kel‘ạkia ma hanisi ‘e Rī ne Pure‘aga, ‘eake ‘e huạl ne ‘Okotopa ma tä‘ma‘ie ka ‘e te‘ ne ava.

 • Rak Puk Ha‘ ne Kạurotuạg ta: (menet 30) kr-E väe 2 ¶1-12

 • ‘Io hö‘ se Väega ma kotä ‘Io se Väeag ne Gasavat la No‘om (menet 3)

 • Mak 143 ma Ro‘ạitu