HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘Os Mȧür fakKaristo ma Garue Agaga-Puk ne Tạunȧ‘ ta  |  'Okotopa 2016

 TĒ AʻHELAV ʻE FÄEAG ʻON ʻẠITU | FÄEAG ‘ES FUẠGA 17-21

Fe‘en la Hạia‘leleiạg ma Kikia ma Iris ne Tore

Fe‘en la Hạia‘leleiạg ma Kikia ma Iris ne Tore

Hạiaʻleleiạg ne famӧr ʻon Jihova ʻeake tē aʻferehiti. Kop ma huga la neʻneʻ ʻe avat ne huga tūtū e, ka muạʻạkiạg ne Puk Haʻa neʻneʻ se.

ʻE avat ne la agtạu ma noanoa, leleaʻ rot fakKaristo huạg aire kelʻạkia hạiaʻleleiga ʻe ʻoris la . . .

19:11

  • huạg totoak

18:13, 17

  • aʻfūmouʻȧk ne iris ʻinea vạhia hün heta

17:9

  • fạuʻȧk aʻmäeavhanis iạ ne sara