HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

28 Novempa–4 Tisempa

Mak ʻOn Solomoni 1-8

28 Novempa–4 Tisempa
 • Mak 106 ma Roʻạitu

 • Fäeag ʻon Jämän ta (la se sir ʻe menet 3)

TĒ AʻHELAV ʻE FÄEAG ʻON ʻẠITU

 • “Rakoa Mạl Lelei ʻon Leʻ Hȧn ne Sulama”: (menet 10)

  • [Kelʻȧk vitio heta Aʻluạkʻạkiget se Mak ʻon Solomoni.]

  • MSol 2:7; 3:5—Leʻ hȧn ne Sulama aʻfūmouʻȧk ʻe ʻon huga la tȧr se ʻon hạiʻofag aier ta (w15-E 1/15 31 ¶11-13)

  • MSol 4:12; 8:8-10—ʻE ʻon noh tạri iạ kelʻạkia ʻon maʻmaʻa ma aire (w15-E 1/15 32 ¶14-16)

 • Ao Aʻfeʻen la pō Koroa Fakʻata: (menet 8)

  • MSol 2:1—Ka ag pumuạ tese tä rē ma leʻ hȧn ne Sulama pō se tē aʻat ʻon keleag lelei? (w15-E 1/15 31 ¶13)

  • MSol 4:12—ʻE rēko tese tä fā huȧʻ sip ta ʻea ne ʻon aʻsunhuạg ta, ʻotou hȧn ta “iạ vek ȧfʻạkit”? (w15-E 1/15 32 ¶15)

  • Ka tes tä gou rak ʻe rēko Jihova ʻe hat Puk Haʻ ne gasav teʻ?

  • Ka pạin pumuạ tese ʻe hat Puk Haʻ ne gasav teʻ, Gou la pō la garueʻȧk ʻe garue marag ta?

 • Hat Puk Haʻa: (la se sir ʻe menet 4) MSol 2:1-17

NĀ ʻOU VAHIA ʻE GARUE AGAG TA

 • Ȧs Aʻ Mumue ta: (la se sir ʻe menet 2) bh—ʻEsʻaoʻȧk vitio heta Rakoa Puk Haʻa, Pō ʻe Tese? la nāʻia Puk ta. (Tē la aʻhäeʻȧk: Se kelʻȧk vitio heta ʻe av ne kelʻȧk tē ta.)

 • Höʻ hoiʻȧk ta: (la se sir ʻe menet 4) bh—ʻIh famör ta se tạunạʻi.

 • Rak Puk Haʻa: (la se sir ʻe menet 6) bh 29-31 ¶8-9

ʻOS MȦÜR FAKKARISTO

 • Mak 115

 • “Sạioʻ ʻon HaharạgiKa tei ka Gou Iạtiạtia la Rē Kạumaneʻag?”: (menet 9) Tokot hünʻȧk se filoʻ heta “Young People AskAm I Ready to Date?” (Laʻ se jw.org, ma ʻio se fȧn ne BIBLE TEACHINGS > TEENAGERS.)

 • Ka tei ka iạ ‘Oaf Airet ne ‘Oaf Öf Mijmijit?: (menet 6) Kelʻȧk ma kotä hạifäegag se vitio heta Is It Love or Infatuation? (video category OUR MEETINGS AND MINISTRY.)

 • Rak Puk Haʻ ne Kạurotuạg ta: (menet 30) kr-E väe 4 ¶16-23, kes tä rp. 48

 • ʻIo Höʻ se Väega ma kotä ʻIo se Väeag ne Gasav la Noʻom (menet 3)

 • Mak 34 ma Roʻạitu