HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘OS MȦÜR FAKKARISTO MA GARUE AGAGA-PUK NE TẠUNȦ‘ TA Tisempa 2016

SAL LA DOWNLOAD