HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘Os Mȧür fakKaristo ma Garue Agaga-Puk ne Tạunȧ‘ ta  |  Janueri 2016

Kel‘ạkiạg ne tē la ‘Ea

Kel‘ạkiạg ne tē la ‘Ea

THE WATCHTOWER

Sạio‘ ta: Ka tei ka ‘äe a‘häe ne rȧn te‘ la ut leleit kepoi ka ‘is ‘atakoa la mȧür‘ȧk muạ‘ạkiạg te‘is?

Ut ne Puk ta: Hip 13:18

Tē ne la ‘ea: Puk Ha‘a fas‘ȧk la ‘is la aier ‘e te‘ ne tē. Aire iạ tē pumuet ‘e ‘os mạuri. Ta‘ag ta filo‘ ne The Watchtower te‘is.

THE WATCHTOWER (fạ‘ heta)

Sạio‘ ta: Gou pa ‘es la ‘inea‘ia ‘ou räe se sạio‘ hete‘. [Hat sạio‘ mumue ta.] Famör ‘on rereag pilif ne ‘is la mȧür la tē hoi‘ạkit ‘e avat ne ‘is la ala e, ka iris ‘on rereag ‘ea ne ala ta a‘ofiạg ne te‘ ne tē. Ka tes tä ‘ou räe?

Ut ne Puk ta: LMrg 9:5

Tē ne la ‘ea: Filo‘ hete‘ sui‘ạkia tē ma‘oi ne Puk Ha‘a ‘ea ‘e rēko filo‘ hete‘. Tapen se la ‘äe la hat se, ma ‘itạr la hạifäegag se ‘e ta av hoi‘ạkit.

ROG HEG ‘ON ‘ẠITU!

Tē ne la ‘ea: Gou leum la fäeag‘ạkia se ‘äe ‘otomis rak Puk Ha‘ se togit. Brochure te‘is kel‘ạkia utut ne ‘äe la pō e tög ne Puk Ha‘a se sạio‘ ‘es‘ao ma‘oi.

Sạio‘ ta: Ka tei ka ‘äe hat vȧh se Puk Ha‘a? Gou la kel‘ȧk se ‘äe ‘on vavhiạn ne resoni ‘e brochure te‘is. [Sạkior se sạio‘ 1 ‘e resön 2.]

Ut ne Puk ta: Kel 4:11

OSIA TĒ NE ‘ÄE LA ‘EA

A‘es‘av‘ạkia fūfū‘ȧk het ‘e tē ne kel‘ȧk mumua la osia tē ne ‘äe la ‘ea ‘e garue marag ta.