HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘Os Mȧür fakKaristo ma Garue Agaga-Puk ne Tạunȧ‘ ta  |  Fepueri 2016

 TĒ A‘HELAV ‘E FÄEAG ‘ON ‘ẠITU | ESTERI 1-5

‘Esteri Hạiasoagan Famör ‘on ‘Ạitu

‘Esteri Hạiasoagan Famör ‘on ‘Ạitu

Esteri kel‘ȧk pilifi ma huạg to‘a ‘e ‘on hạiasoag ne famör ‘on ‘Ạitu

  • La la‘ la kel se sạu ta ‘e ta tēet, ka iạ kat ‘ihia ra ‘äe, tē te‘is la pō la a‘hele‘ se ‘äea ala. Terȧn 30 sạu ta kat ‘ih ra Esteri.

  • Sạu ta Kesesi iạ fā rot raksa‘at. ‘E ta tē a‘ het ka iạ fäeag fas‘ȧk la mutua ta fāat se ruạ la fakne‘ne‘ tēet se iris ne tore. Iạ toak‘ȧk Vasiti ‘e sạuhạni ‘e rēko ‘on kat a‘fại te.

  • Esteri kop la no‘ạkia ne iạ hȧn Jiu ma foar‘ia se sạu ta ne famorit ne iạ tua‘nȧk sin, rosia iạ.