HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

‘Os Mȧür fakKaristo ma Garue Agaga-Puk ne Tạunȧ‘ ta  |  Fepueri 2016

Fepueri 1-7

NEHEMAIA 1-4

Fepueri 1-7
 • Mak 126 ma Ro‘ạitu

 • Fäeag ‘on Jämän ta (la se sir ‘e menet 3)

TĒ A‘HELAV ‘E FÄEAG ‘ON ‘ẠITU

 • “Nehemaia A‘pumuạ‘ȧk Pạu Titi‘ạkiạg Aire”: (menet 10)

  • [Kel‘ạkia vitio heta A‘luạk‘ạkiget se Puk ‘on Nehemaia.]

  • Neh 1:11–2:3—Nehemaia pō‘ia ‘oaf‘oaf aire ‘e ‘on forȧs‘ȧk ne titi‘ạkiạg aire (w06-E 2/1 9 ¶7)

  • Neh 4:14—Nehemaia kat fea ra ‘e hạiagạiga ‘e rēko iạ ‘io ma kikia se Jihova (w06-E 2/1 10 ¶3)

 • Ao A‘fe‘en la pō Koroa Fak‘ata: (menet 8)

  • Neh 1:1; 2:1—Ka ‘is la pō la a‘vȧh tapen ne “ruạghul ne fạut” ne ‘ea ‘e Nehemaia 1:1 ma 2:1 iriạ kamat hatam ‘e av ‘eseat ma? (w06-E 2/1 8 ¶5)

  • Neh 4:17, 18—Ka la pō tapen la fāat la ‘es‘ao‘ȧk ma ‘uhap ‘eseat la rē‘ia garue ne fū‘ȧk tē ta? (w06-E 2/1 9 ¶1)

  • Ka tes tä gou rak ‘e rēko Jihova ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘?

  • Ka pạin pumuạ tese ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘, Gou la pō la garue‘ȧk ‘e garue marag ta?

 • Hat Puk Ha‘a: Neh 3:1-14 (la se sir ‘e menet 4)

NȦ ‘OU VAHIA ‘E GARUE AGAG TA

 • Osia tē ne la ‘Ea ‘e Huạl te‘: (menet 15) Hạifäegaga. Kel‘ạkia kel‘ạkiạg ne tē la ‘ea vitio, ma kotä hạifäegag se tē ne kel‘ȧk a‘lukam ‘e muạ heta. A‘mah‘ȧk ne tes ta  sạsig ta rē la fūfū‘ạkia se ‘on la hö‘ hoi‘ȧk ta.  A‘ne‘ne‘ȧk hensạsiga la iris la osia tē ne iris la ‘ea.

‘OS MȦÜR FAKKARISTO

 • Mak 103

 • Fūfū‘ȧk ‘e ‘on ‘I‘i la Painia Hạiasoag ‘e Huạl ne Maji ne ‘Epereli: (menet 15) Hạifäegaga. Sạkior se pạin ‘e filo‘ heta “Make This Memorial Season a Joyful One!” (km-E 2/14 2) A‘mah‘ȧk ‘on pumuạ ne la fūfū‘ȧk ne la rē fiạk‘ȧk a‘lelei. (FEFuạga. 21:5) ‘Intaviu ta sạsiạg he ruạ ne pō ma painia hạiasoag ‘e ta av het. Ka noanoa tese tä iriạ agtạu ma? Ka ‘oaf‘oaf tese tä iriạ pō?

 • Rak Puk Ha‘ ne Kạurotuạg ta: bh väe 5 ¶11-17, kes tä rp. 204-206 (menet 30)

 • ‘Io hö‘ se Väega ma kotä ‘Io se Väeag ne Gasavat la No‘om (menet 3)

 • Mak 135 ma Ro‘ạitu