AWAKE!

Tē ne la ‘ea: Gou ho‘am ‘ou Awake! fo‘ou het

Sạio‘ ta: ‘Io se sạio‘ heta ‘e rạupeap 2. Ka tes tä ‘ou a‘häe?

Ut ne Puk ta: Luk 7:35

Mekasin hete‘ sui‘ạkia ne muạ‘ạkiạg ta‘ag garue‘ȧk tapen ‘e Puk Ha‘a.

AWAKE!

Sạio‘ ta: Te ka ‘äe kạu‘ȧk ne iạ fäeag pot la ‘is la tạupir sin?

Ut ne Puk ta: Mat 6:34

Tē ne la ‘ea: [Säe se “The Bible’s Viewpoint—Anxiety.”] Filo‘ hete‘ kel‘ạkia ne Puk Ha‘a la pō la hạiasoag tapen ‘is la tạria ma ao potoa tē ne ‘is kokon‘ạki.

Puk Ha‘a ‘Ea

Sạio‘ ta: Ma‘oit ne pilif se ‘Ạitu ‘oaf la iris la hại‘eleag ma iạ. Ka te ka ‘äe ‘inea ne Puk Ha‘a ‘ihia ‘isa la ‘ut a‘el se ‘Ạitu?

Ut ne Puk ta: Jem 4:8a

Tē ne la ‘ea: Puk hete‘is ös la hạiasoagan ‘isa la rak la ‘inea tē hoi‘ȧk hün se ‘Ạitu ‘e Puk Ha‘a. [A‘mah‘ȧk väe 1 ne puk ta, Puk Ha‘a ‘Ea.]

OSIA TĒ NE ‘ÄE LA ‘EA

 

Hensạsiạg fā ma hạiạn ‘e kato‘ag ne te‘ ne hanua, New Jersey, Mereke, 2014.

Sạio‘ ta:

Ut ne Puk ta:

Tē ne la ‘ea: