• Mak 79 ma Ro‘ạitu

 • Fäeag ‘on Jämän ta (la se sir ‘e menet 3)

TĒ A‘HELAV ‘E FÄEAG ‘ON ‘ẠITU

 • “Nā‘ia Fäeag Hanisi la A‘ne‘ne‘ạkia Iris ne Tore”: (menet 10)

  • Jope 16:4, 5—Fäeag ‘on le‘et ne puer‘ȧk tē nonoj la a‘ne‘ne‘ạkia iris ne tore (w90-E 3/15 27 ¶1-2)

  • Job 19:2—Fäeag se hanis ‘on Piltata, rē Jope la ouen ‘e rū ne ‘on huga (w06-E 3/15 15 ¶6; w94-E 10/1 32)

  • Jope 19:25—‘Ạiröt‘ạkiget se fū hoi‘ȧk ta a‘ne‘ne‘ạkia Jope ‘e avat ne iạ hạipoag ma ȧsȧs ‘atakoa (w06-E 3/15 15 ¶5; it-2-E 735 ¶2-3)

 • Ao A‘fe‘en la pō Koroa Fak‘ata: (menet 8)

  • Jope 16:22—Tes ta ‘on fūạg ne Jope ‘on hün‘ȧk ne ala se “salat gou kal hö‘ hoi‘ạkim ra”? (w89-E 6/15 5 ¶1, 2, 4)

  • Jope 19:26—Ka pō tapen la Jope la “räe se ‘Ạitu” ne kat ‘es ra ta famorit la pō la kel se Jihova? (w94-E 11/15 19 ¶17)

  • Ka tes ta gou rak ‘e rēko Jihova ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘?

  • Ka pạin pumuạ tese ‘e hat Puk Ha‘ ne gasav te‘, Gou la pō la garue‘ȧk ‘e garue marag ta?

 • Hat Puk Ha‘a: Jope 19:1-23 (la se sir ‘e menet 4)

NĀ ‘OU VAHIA ‘E GARUE AGAG TA

 • Osia tē ne la ‘Ea ‘e Huạl te‘: (menet 15) Hạifäegaga. Kel‘ạkia kel‘ạkiạg ne tē la ‘ea ‘e vitio ta, ma kotӓ hạifäegag se tē ne kel‘ȧk a‘lukam ‘e muạ heta. A‘ne‘ne‘ȧk hensạsiga la iris la osia tē ne iris la ‘ea.

‘OS MȦÜR FAKKARISTO

 • Mak 42

 • “Tē Fo‘ou la Kamatan Hạifӓegag ta”: (menet 10) Hạifäegaga. A‘ne‘ne‘ạkia te‘ ne famör ‘atakoa la a‘es‘av‘ạkia “What Does the Bible Say?” la kamatan hạifäegag ta ne la pō la rē iris la rakoa Puk Ha‘a.

 • Sạio‘ ‘on Iris ne Hat ‘os Puku (Question from Readers) (menet 5) Marag ‘on ta fā mafuạ ne kạurotuga ne hün‘ȧk se Watchtower 15 Fepueri, 2015, rạupeap 30, pärakraf 4-6.

 • Rak Puk Ha‘ ne Kạurotuạg ta: bh väe 8 ¶8-12 (menet 30)

 • ‘Io hö‘ se Väega ma kotä ‘Io se Väeag ne Gasavat la No‘om (menet 3)

 • Mak 65 ma Ro‘ạitu