Ae’a koavi’aiho . . .

 • oi aomuai nemiaho ṯavana ha, ao?

 • auvauva avina ha, ao?

 • kupai nemiaho kavamanina ha, ao?

 BAIBEL E AVI

“Kupai nemiaho Tiramana kehore Basileia ha keva korotina, Basileia weiana hana a’i kekia apua.”Daniela 2:44, New World Translation.

“Tirama kehore aika herekai nahuna miorina kevaiveni! Ia hana aika eka kavamani ke u’ai’aina haunai keao.”Isaia 9:6, futnout.

AVI’UAI WEIANA ENA NAMO

 • Kavamani weiana hana oi kevarai ṯohani’o.—Isaia 48:17, 18.

 • Hanopaka mahamahana aonai oi hana mai ṯavuramu, mai aonamomu komiaho.—Apokalupo 21:3,4.

 BAIBEL ENA AVI KAHA’IKAKAUMANA, AO?

E, pokina rua hana neiakia:

 • Iesu hana Tirama ena Basileia kevaivai ṯavakia eva wairatinanakia. Iesu hana ena vaiovi haukia eva iovinakia Tirama ena Basileia kemai, mai hanopakai Tirama ena nuaṯae kerama paunai kaṯe vahuva’ari. (Mataio 6:9, 10) Tirama kehore vahuva’ari weiana keva ṯohana ṯaerana hana Iesu eva wairatinana.

  Iesu hana hanopakai e miaho raninai, ehore mare’a haukia eva anianinakia, inawa haukia eva namonakia, mai ari haukia eva mauri muenakia! (Mataio 15:29-38; Ioane 11:38-44) Muriai, Iesu hana Tirama ena Basileia ena Ovia Haunai keao, wavuonai ia ehore Basileia va’anai kaṯe miaho haukia herekiai kaṯe rama ṯava namokia eva wairatinanakia.—Apokalupo 11:15.

 • Hanopaka aonai tirama ṯavakia hana tiva tohana Tirama ena Basileia hana hereka akinai ava kemai. Iesu e avi’uai Basileia hana hanopakai vaivua a’i kemai’ai vahana aonai hana, huari, mare’a mai hano iviviu kaṯe rama.—Mataio 24:3, 7.

  Variu, hanopakai ṯava weiakia tirama nahaihanakia. Wavuonai naha iovina Tirama ena Basileia hana ava hereka akinai aro’ari ikoikiai keva orenakia.

 NEIANA KORAONANA

Tirama ena Basileia va’anai mauri hana ae’a kehoma?

Baibel ena avi iva muena hana SALAMO 37:29 mai ISAIA 65:21-23 aonai.