Aceasta este ultima din cele trei părți ale unei serii de articole.

Autoritățile ruse încearcă să interzică activitatea Martorilor lui Iehova, precum și traducerea Bibliei realizată de aceștia, Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi, calificându-le drept „extremiste”. Martorii și publicațiile lor au făcut obiectul unor expertize judiciare conduse de Centrul de Expertiză Socioculturală din Moscova.

Audierile ambelor cauze au fost suspendate. Între timp, li s-au luat câteva interviuri în exclusivitate unor renumiți erudiți în domeniul religiei, al politicii și al sociologiei, precum și unor specialiști în studii sovietice și post-sovietice.

Cum ați descrie modalitatea prin care autoritățile ruse efectuează expertize cu scopul de a stabili dacă cineva sau ceva este „extremist”?

 • Dr. Gerhard Besier

  „În opinia mea, observațiile Centrului de Expertiză Socioculturală din Moscova sunt motivate de rațiuni politice, nu academice.” (Dr. Gerhard Besier, profesor emerit de studii europene la Technische Universität Dresden; profesor la Stanford University; director al Institutului Sigmund Neumann de Cercetare pentru Libertate și Democrație, Germania)

 • Dr. George Chryssides

  „Nu cunosc numele așa-zișilor specialiști pe care Statul i-a numit pentru a-și exprima opiniile asupra organizației Martorilor, dar știu că au fost criticați de unii erudiți care îi cunosc cu adevărat pe Martorii lui Iehova din Rusia. Nu am auzit niciodată de Centrul de Expertiză Socioculturală, iar faptul că motoarele de căutare online nu găsesc nicio informație despre această instituție este grăitor. Asist și particip cu regularitate la conferințe academice în cadrul cărora se discută despre religii noi, inclusiv Martorii lui Iehova. De obicei, cei prezenți la astfel de conferințe indică instituția sau organismul pe care îl reprezintă, dar acești așa-ziși specialiști nu au fost niciodată reprezentați. Credibilitatea unui expert este dată de pregătirea pe care o are într-un domeniu, de articolele publicate în revistele de specialitate și de dispoziția de a-și expune ideile în fața unui public competent, cum e cazul unor astfel de conferințe. Faptul că așa-numiții specialiști consultați de autoritățile ruse au catalogat cărți inofensive precum Cartea mea cu relatări biblice și Cel mai mare om care a trăit vreodată ca fiind subversive pune sub semnul întrebării atât expertiza lor, cât și motivația lor.” (Dr. George Chryssides, fost șef al catedrei de studii religioase din cadrul University of Wolverhampton; cercetător de onoare în domeniul religiei contemporane la York St. John University și la University of Birmingham, Marea Britanie)

 • Dr. Roman Lunkin

  „Sfidând bunul simț, sistemul judiciar din Rusia creează studii de specialitate complet ridicole (și se pare că își încurajează susținătorii loiali să-și deschidă propriile centre de expertiză). Niciunul dintre experții Centrului de Expertiză Socioculturală desemnat să analizeze Biblia Martorilor nu are o diplomă în studii religioase și nici nu cunoaște publicațiile Martorilor lui Iehova. Analiza lor include citate extrase din informațiile furnizate de Centrul Irineu de Lyon, o organizație ortodoxă antisectară de factură radicală, despre care se știe că luptă împotriva Martorilor lui Iehova, precum și împotriva multor altor religii și culte.” (Dr. Roman Lunkin, președintele Centrului pentru Studii privind Religia și Societatea din cadrul Institutului European al Academiei Ruse de Științe din Moscova; președintele Uniunii Experților în Religie și Drept, Rusia)

 • Dl Alexander Verchovski

  „În general, nu sunt consultați experți în religie, nici chiar în cauzele care au o legătură clară cu religia. Există o practică care s-a oficializat în realizarea unor documentații, și anume că, pentru a face o expertiză, sunt suficiente cunoștințe de lingvistică și de psihologie socială; lucru evident neadevărat.” (Dl Alexander Verchovski, director al Centrului pentru Informație și Analiză SOVA, o organizație non-profit rusească cu sediul în Moscova, care efectuează studii privind naționalismul, xenofobia, relația dintre biserici și societatea laică și radicalismul politic, Rusia)

 • Dr. Mark Elliott

  „«Experților» pe probleme religioase aleși de autorități, inclusiv celor care au contestat traducerea Scripturilor realizată de Martorii lui Iehova, le lipsesc, în general, pregătirea și credibilitatea necesare, dat fiind faptul că emit opinii nefondate în chestiuni referitoare la credință.” (Dr. Mark Elliott, fondator și editor al East-West Church and Ministry Report, Asbury University, Kentucky, Statele Unite)

 • Dna Catherine Cosman

  „Deciziile instanțelor din Rusia se bazează deseori pe analiza asupra textelor sau a altor materiale efectuată de așa-ziși specialiști plătiți de Stat.” (Dna Catherine Cosman, analist principal de politici europene și politici ale fostelor țări membre ale Uniunii Sovietice în cadrul United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF, Statele Unite)

 • Prof. Robert Blitt

  „Rusia se bazează de mult timp pe așa-zise expertize pentru a clasifica și a urmări în justiție anumite grupări religioase. De exemplu, în februarie 2009, Ministerul Justiției din Rusia a înființat un consiliul de expertiză religioasă. Acestui organism i s-a dat autoritatea de a ancheta organizații religioase și de a le evalua stabilind, printre altele, dacă susțin idei extremiste. Președintele consiliului la acea vreme era Aleksandr Dvorkin, care nu avea pregătirea necesară ca specialist în religie și era deja cunoscut drept «cel mai înfocat activist „anti-secte” al Rusiei». Adesea, cei numiți în astfel de consilii, chiar și cei chemați de acuzare ca specialiști în expertize judiciare, nu au calificarea necesară. Unicul rol al acestor organisme este acela de a susține procuratura, deși, recent, se pare că au existat și unele grupuri de specialiști care s-au exprimat ocazional împotriva intereselor guvernului. Concluziile la care ajung aceste organisme și altele similare lor ar trebui privite cu circumspecție.” (Prof. Robert Blitt, profesor de drept la University of Tennessee; fost specialist în drept internațional al United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF, Statele Unite)

 • Dr. Emily Baran

  „Bătăliile juridice interminabile din instanțele moscovite care au vizat înregistrarea juridică la nivel de oraș [a Martorilor] au inclus așa-zise studii efectuate de specialiști care au ajuns la concluzia că Martorii au încălcat legea, au prejudiciat familii, au pus în pericol sănătatea persoanelor și au promovat o atitudine ostilă față de alte religii. În general, întotdeauna se poate găsi un «specialist» dispus să confirme presupusele pericole pe care le prezintă Martorii, chiar dacă astfel de concluzii contrazic orice interpretare rezonabilă a dovezilor disponibile.” (Dr. Emily Baran, profesor de istorie a Rusiei și a Europei de Est la Middle Tennessee State University, Statele Unite)

 • Dr. Liudmila Filipovici

  „De 25 de ani, condițiile juridice, politice și intelectuale din Ucraina nu mai sunt la fel cu cele din Rusia. Totuși, din informațiile pe care le dețin, în Rusia se pare că nu mai există expertiză teologică imparțială. Specialiștii, de regulă, erudiții, nu au același statut și nu beneficiază de protecție juridică specifică. Cei desemnați ca specialiști sunt persoane cu prejudecăți, care au o orientare religioasă bine definită, fiind de obicei de religie ortodoxă. Ca urmare, le este imposibil să analizeze în mod imparțial și neutru alt mod de închinare. Întrucât consideră neadevărată orice altă religie, aceste persoane, motivate de o «indignare justificată pentru puritatea credinței lor», cataloghează în mod agresiv și irațional ca fiind extremiste toate celelalte confesiuni.” (Dr. Liudmila Filipovici, profesor și director al Secției de Istorie a Religiilor și de Studii Practice, din cadrul Institutului de Filozofie al Academiei Naționale de Științe; vicepreședinte al Asociației Ucrainene a Cercetătorilor Religiilor, Ucraina)

 • Dr. Ekaterina Elbakian

  „În Rusia de azi, expertiza pe teme religioase este efectuată de persoane care nu au o specializare în domeniu și sunt «făcute la comandă», adică specialistul nu e liber să-și exprime concluziile. Am participat la două procese desfășurate în Taganrog și am fost prezentă în calitate de specialist în procesul desfășurat la instanța de apel din Rostov-pe-Don. Am vizionat personal materialul video în baza căruia Martorii lui Iehova erau acuzați de extremism. În două ocazii am comentat pe larg în instanță explicând că era vorba doar despre un serviciu religios și că nu există nicio urmă de extremism în el, însă opinia mea de specialist nu a fost luată în considerare. Este imposibil să nu remarci această tendință clară și sistematică spre discriminare religioasă. Atât timp cât tendința continuă este cât se poate de clar că acești credincioși vor fi clasificați în continuare drept «extremiști» pe baza convingerilor lor.” (Dr. Ekaterina Elbakian, profesor de sociologie și de management al relațiilor sociale la Academia Muncii și Relațiilor Sociale din Moscova; membru al Asociației Europene pentru Studiul Religiilor; editor-șef al ediției în rusă a Westminster Dictionary of Theological Terms, Study of Religion și a Encyclopedia of Religions, Rusia)

 • Dna Melissa Hooper

  „Nu am participat la procese în care ceva sau cineva a fost declarat «extremist». Totuși, am lucrat la cazuri în care au fost folosite proceduri asemănătoare, de exemplu, pentru a identifica o acțiune ca fiind motivată de ură religioasă ori pentru a identifica un act ca fiind menit să instige la ură sau ostilități rasiale. În aceste cazuri, specialiștii sunt aleși deoarece au același punct de vedere cu al Statului. Știința și dovezile nu sunt considerate importante când se caută specialiști. «Studiile» sau cercetările efectuate de specialistul ales sunt bazate pe propriile păreri, fiind deseori contrare expertizelor bazate pe dovezi.” (Dna Melissa Hooper, avocat, director al Internațional Law Scholarship Project/Pillar Project, Human Rights First; fost director regional al American Bar Association Rule of Law Initiative din Moscova, Statele Unite)

Media contact:

Internațional: David Semonian, Biroul de Informații Publice, 1-718-560-5000

Rusia: Iaroslav Sivulski, 7-812-702-2691