Salt la conţinut

Dr. Serghei Igorevici Ivanenko, erudit rus în studii religioase și consilier de stat

18 OCTOMBRIE 2019
RUSIA

Un erudit rus în studii religioase depune mărturie în favoarea Martorilor lui Iehova din Saratov

La 4 septembrie 2019, în cadrul procesului împotriva a șase Martori din Saratov, dr. Serghei Igorevici Ivanenko a fost invitat să depună mărturie sub jurământ în favoarea Martorilor lui Iehova. Dr. Ivanenko, bine-cunoscut erudit rus în studii religioase și consilier de stat, a scris două lucrări de specialitate despre Martorii lui Iehova din Rusia. Următoarele fragmente fac parte din mărturia sa.

Viața și practicile religioase ale Martorilor lui Iehova. „Martorii lui Iehova sunt deosebiți: ei nu urmează reguli stricte sau un conducător anume, ci îi ajută pe enoriași să își instruiască conștiința pe baza Bibliei, astfel încât fiecare să poată lua personal decizii sub îndrumarea Bibliei.

Martorii lui Iehova depun eforturi să aplice sfaturile Bibliei și să trăiască în armonie cu principiile trasate de Isus Cristos și de discipolii săi din secolul I e.n.

În ce privește modul în care își practică credința ca grup, ei studiază Biblia, răspund la întrebări pe subiecte biblice și cântă cântări bazate și ele pe versete biblice. Este clar că Martorii lui Iehova depun eforturi susținute să se lase călăuziți de Biblie în toate aspectele vieții lor.

De asemenea, ei consideră că un creștin trebuie să facă parte dintr-o congregație. Și în această privință, Martorii lui Iehova analizează ce se spune în Noul Testament despre Isus Cristos și discipolii săi și despre continuatorii lui din perioada de început a bisericii creștine. . . . Martorii lui Iehova cred că trebuie să își desfășoare activitățile legate de închinare în cadrul unei congregații.

Ei pun accent pe semnul de identificare a discipolilor lui Isus Cristos, și anume iubirea pe care o au unii față de alții.”

Lucrarea de predicare desfășurată de Martorii lui Iehova. „Martorii lui Iehova se disting prin lucrarea lor intensă de predicare. În ce privește zelul pe care îl au în această activitate, consider că Martorii le întrec pe toate celelalte religii. Fiecare Martor trebuie să dedice timp predicării.

În general, ei aduc argumente cu ajutorul Bibliei. O persoană poate verifica în propria Biblie afirmațiile lor. Dacă e de acord cu ce spun ei, poate deveni Martoră. Totuși, nu o forțează nimeni să își schimbe religia.”

Acuzația de extremism adusă Martorilor lui Iehova. „Inițial, anumite publicații ale Martorilor lui Iehova au fost declarate extremiste deoarece, potrivit anumitor specialiști, ele susțineau că Martorii lui Iehova sunt singura religie adevărată și că toate celelalte religii sunt false. Și alte confesiuni declară că dețin adevărul, însă doar Martorilor lui Iehova li s-au adus acuzații. În opinia specialiștilor, Martorii promovează superioritatea religioasă susținând că sunt singura religie adevărată.

În calitate de erudit în studii religioase, sunt de părere că [această hotărâre judecătorească] are un punct slab. Orice confesiune susține că este religia adevărată și consideră că toate celelalte religii sunt false ori că au deviat de la adevăr.

Toți credincioșii cred că religia lor deține adevărul absolut și că învățăturile tuturor celorlalte religii sunt complet sau parțial false. Altminteri, ar fi ipocriți.

Totuși, Martorii lui Iehova fac eforturi asidue să respecte legile statului, atât timp cât ele nu contravin legilor lui Dumnezeu. Iată de ce auzim de multe ori că Martorii înapoiază portofele pierdute sau plătesc impozite și amenzi de la care s-ar putea sustrage. Ei fac aceste alegeri pe baza conștiinței lor. În ce mă privește, nu văd niciun motiv să fie acuzați de extremism.”

Martorii lui Iehova și Biblia. „O caracteristică deosebită a Martorilor lui Iehova este că folosesc diverse traduceri ale Bibliei atât pentru studiu, cât și în lucrarea de predicare. Ei sunt preocupați să le pună la dispoziție oamenilor Biblia în cât mai multe limbi. Se disting prin interesul deosebit pe care îl arată față de Biblie. Traducerea Bibliei realizată de Martorii lui Iehova a fost declarată extremistă în Rusia . . . Probabil că persoanele care au luat decizia au crezut că Martorii folosesc doar această traducere și că ei și-ar înceta activitatea dacă traducerea lor ar fi scoasă din ecuație. Însă acele persoane s-au înșelat. Martorii lui Iehova prețuiesc toate traducerile Bibliei.”

Persoanele juridice ale Martorilor lui Iehova. „Din hotărârea Curții Supreme a Federației Ruse reiese că . . . majoritatea congregațiilor Martorilor lui Iehova nu sunt persoane juridice. . . . Prin urmare, afirmația că fiecare Martor al lui Iehova dintr-o anumită zonă este automat membru al unei persoane juridice este eronată.

În ce privește persoanele juridice . . ., am studiat cu atenție actele lor constitutive și nu am găsit nicio referire la supraveghetori, bătrâni, pionieri; acești termeni nu se regăsesc în respectivele documente. Actele constitutive menționează, de obicei, membrii fondatori, un grup restrâns, de aproximativ zece persoane. În ce privește activitatea cu caracter strict religios, aceste persoane nu acționează ca reprezentanți legali, ci se ocupă doar de aspecte ce vizează închinarea Martorilor lui Iehova. . . . Activitatea acestora este aceeași indiferent de țara sau de zona în care se află.

Martorii lui Iehova au ținut cont de [hotărârea Curții Supreme de a le dizolva doar persoanele juridice] încercând să o respecte cu strictețe. În același timp, ei își continuă activitatea religioasă, întrucât religia lor nu a fost interzisă de autorități. Martorii își continuă activitatea practicându-și credința la nivel individual. Din punctul lor de vedere și prin prisma domeniului studiilor religioase, activitatea lor nu încalcă hotărârea Curții Supreme.”

Martorii lui Iehova și transfuziile de sânge. „Biblia spune că «viața trupului este în sânge»; prin urmare, nu trebuie folosit. Pasajul biblic respectiv interzice consumul de sânge ca aliment, dar Martorii lui Iehova interpretează aceste cuvinte în sens mai larg. Ei cred că sângele nu trebuie folosit sub nicio formă, nici ca aliment (ei nu mănâncă sângerete), nici ca transfuzie. Totuși, Martorii acceptă fracțiuni minore ale sângelui. Fiecare Martor decide personal în această privință. . . . Refuzând transfuziile de sânge, ei nu aleg să moară, ci, mai degrabă, arată că doresc tratamente de calitate și cea mai bună îngrijire medicală. Din punctul lor de vedere, dar și din cel al multor specialiști în domeniul medical, transfuziile de sânge comportă un risc, deoarece o persoană poate contracta SIDA sau alte boli prin sângele transfuzat. Intervențiile chirurgicale fără sânge sunt mai sigure. Analizând unele statistici, am observat că mulți oameni bogați optează pentru operații fără sânge, întrucât, astfel, se reduce riscul infecțiilor și al complicațiilor.”

Martorii lui Iehova și donațiile. „Nimeni nu este obligat să facă donații. De fapt, o persoană poate asista la întrunirile Martorilor lui Iehova toată viața fără a dona vreo rublă sau vreun dolar. Fiecare alege ce să facă.”

Deși în mărturia sa, dr. Ivanenko a demonstrat că Martorii lui Iehova sunt creștini adevărați, care respectă legile statului, instanța a ignorat argumentele acestuia și i-a condamnat pe cei șase frați la închisoare.

În timp ce autoritățile ruse îi acuză și îi închid pe nedrept pe frații noștri, noi continuăm să îl rugăm pe Iehova să îi binecuvânteze pe colaboratorii noștri curajoși și fideli ajutându-i să simtă bucuria de a ști că au aprobarea sa. (Psalmul 109:2-4, 28)