Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

Martorii lui Iehova din Ucraina se pot întruni acum în clădiri închiriate, fără ca autoritățile să intervină

24 MARTIE 2017
UCRAINA

O înaltă curte a Ucrainei susține dreptul cetățenilor de a se întruni în mod pașnic

O înaltă curte a Ucrainei susține dreptul cetățenilor de a se întruni în mod pașnic

La 8 septembrie 2016, Curtea Constituțională a Ucrainei a susținut dreptul la întrunire pașnică fără intervenția autorităților guvernamentale. Curtea anulează astfel o parte a Legii ucrainene privind libertatea de conștiință și organizațiile religioase (legea cultelor) din 1991, conform căreia organizațiile religioase sunt obligate să obțină o „autorizație” din partea Statului pentru a ține o întrunire religioasă într-o clădire închiriată. Curtea Constituțională a decis că această restricție încalcă libertatea de întrunire pașnică, garantată de Constituția țării. Această hotărâre le-a adus bucurie Martorilor lui Iehova din Ucraina, care au întâmpinat dificultăți când închiriau locuri pentru a ține servicii religioase.

Autoritățile refuză să emită autorizații pentru ținerea unor servicii religioase

De la intrarea în vigoare a Legii cultelor, oficiali cu prejudecăți au folosit legea după bunul lor plac pentru a anula unele contracte de închiriere încheiate de Martori în vederea folosirii anumitor clădiri pentru servicii religioase. Un astfel de incident a avut loc în vara anului 2012, când mii de Martori ai lui Iehova din nord-estul Ucrainei așteptau cu nerăbdare să participe la un congres religios de trei zile în orașul Sumî. Contractul de închiriere pentru utilizarea stadionului municipal fusese deja semnat, iar pregătirile în vederea evenimentului decurgeau bine. Conform Constituției, Martorii au informat autoritățile despre congresul pe care îl organizau. Apoi, cu doar o lună înainte de eveniment, Consiliul local din Sumî a hotărât, bazându-se pe Legea cultelor, că o simplă notificare nu era suficientă. Potrivit Consiliului, Martorii trebuiau să obțină autorizație pentru folosirea stadionului, iar Consiliul a refuzat să le-o acorde.

Neavând la dispoziție suficient timp, Martorii lui Iehova au trebuit să organizeze congresul în orașul Kharkiv, situat la aproximativ 200 km de Sumî. Din cauza schimbării locației, mai mult de 3 500 de Martori au fost nevoiți să-și modifice planurile de călătorie. Mulți nu au putut merge la Kharkiv să asiste la acest eveniment important din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate. Alții nu au putut participa deoarece nu și-au putut lua liber de la locul de muncă sau nu au avut banii necesari pentru călătorie. Anul următor, Consiliul local din Sumî a apelat din nou la Legea cultelor pentru a nu le emite Martorilor o autorizație în vederea ținerii congresului pe stadionul din oraș.

Illia Kobel, de la filiala Martorilor lui Iehova din Lvov, a explicat: „Anulările congreselor din Sumî nu au fost incidente izolate. Ne-am confruntat cu dificultăți și în alte orașe când am încercat să închiriem spații pentru serviciile noastre religioase”. De exemplu, în martie 2012, autoritățile municipale din Vinnița nu le-au permis Martorilor să țină o întrunire religioasă într-o sală închiriată, obligându-i să schimbe locul întrunirii în ultimul moment. La câteva luni după acel incident, autoritățile din Mogilev-Podolski nu le-au dat Martorilor permisiunea să-și țină serviciile religioase săptămânale într-o clădire închiriată, chiar dacă ei țineau de trei ani întruniri în acea clădire. Neavând nicio altă clădire potrivită în care să se întrunească, membrii congregației au fost nevoiți să țină întruniri în locuințe particulare, unde nu era spațiu suficient.

În februarie 2015, Administrația Regională de Stat Vinnița a susținut că Martorii lui Iehova au încălcat legea în repetate rânduri. Acuzația s-a bazat pe faptul că Martorii nu au obținut autorizație să țină întruniri religioase în alte clădiri decât în lăcașurile lor de cult. Din punctul lor de vedere, simpla notificare nu era suficientă.

Martorii semnalează diferențele legislative conflictuale

În ultimii ani, Martorii au putut, în general, să țină întruniri în lăcașurile lor de cult fără intervenția autorităților. Totuși, pentru întruniri speciale sau congrese regionale, ei trebuie deseori să închirieze clădiri cu o capacitate mai mare. Potrivit Constituției Ucrainei, organizațiile religioase pot ține întruniri pașnice în clădiri închiriate dacă, în prealabil, notifică autoritățile. Dl Kobel a precizat: „Cauza problemelor cu care ne-am confruntat o constituie diferențele legislative: prevederile Legii cultelor sunt foarte stricte în contrast cu cele ale Constituției. Conform acesteia, nu trebuie obținută permisiunea autorităților. Din dorința de a rezolva această chestiune, am prezentat problema Comisarului Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului, cunoscut și drept Avocatul Poporului”.

Rolul Avocatului Poporului este acela de a se asigura că toți cetățenii ucraineni se bucură de drepturile garantate de Constituția țării și de legile acesteia. După analizarea dificultăților cu care se confruntă Martorii lui Iehova, Avocatul Poporului a concluzionat că există discrepanțe între Constituție și Legea cultelor. Constituția garantează dreptul de întrunire cu condiția informării prealabile a autorităților – o simplă notificare – că un serviciu religios public urmează să fie ținut într-o clădire închiriată. Legea cultelor însă permite ținerea unor servicii religioase publice într-o clădire închiriată doar dacă s-a obținut cu cel puțin 10 zile înaintea evenimentului o autorizație din partea autorităților.

La 26 octombrie 2015, biroul Avocatului Poporului a înaintat Curții Constituționale a Ucrainei o sesizare privind neconstituționalitatea respectivei secțiuni a Legii cultelor. În sesizare se argumenta faptul că dreptul la întrunire pașnică este un drept fundamental al omului, garantat tuturor cetățenilor. În plus, s-a precizat: „Statul trebuie să evite luarea unor măsuri arbitrare, care limitează dreptul la întrunire pașnică”. Susținând poziția Avocatului Poporului, Martorii lui Iehova din Ucraina au depus o sesizare la Curtea Constituțională în care au explicat dificultățile cu care s-au confruntat când au închiriat clădiri pentru serviciile lor religioase.

Curtea Constituțională anulează o prevedere legislativă neconstituțională

În hotărârea din 8 septembrie 2016, Curtea Constituțională a confirmat că nicio lege nu poate limita dreptul constituțional al cetățenilor de a se întruni în mod pașnic după ce au notificat autoritățile guvernamentale. În plus, Curtea a făcut referire la articolul 9 din Convenția europeană a drepturilor omului, care garantează dreptul la libertatea de religie, și la articolul 11, care le garantează cetățenilor dreptul la libertatea de întrunire fără intervenția nejustificată a Statului. Curtea a declarat neconstituțional aliniatul 5 al articolului 21 din Legea cultelor din 1991, care le cerea grupărilor religioase să obțină autorizație din partea autorităților înainte de a ține un serviciu religios public într-un loc închiriat.

O decizie bine-venită

Posibilitatea de a ține servicii religioase în clădiri închiriate nu mai depinde de funcționarii guvernamentali, care puteau refuza să ne emită autorizație. Așa cum stipulează Constituția, atât timp cât Martorii notifică autoritățile că urmează să închirieze o clădire în vederea ținerii întrunirilor religioase, nimeni nu le mai poate nega acest drept.

Vorbind în numele a peste 140 000 de Martori ai lui Iehova din Ucraina, dl Kobel a afirmat: „Recenta decizie a Curții Constituționale a reafirmat dreptul la întrunire în mod pașnic. Suntem recunoscători că vom putea închiria clădiri pentru a ne ține întrunirile religioase fără ca autoritățile să intervină în mod nejustificat”.