Încălcând în mod flagrant toate angajamentele luate de Rusia pe plan internațional de a ocroti libertatea religioasă, la 17 iulie 2017, Curtea Supremă a Rusiei a susținut decizia anterioară prin care incrimina activitatea Martorilor lui Iehova din Rusia. În urma deciziei, închinarea Martorilor lui Iehova din țară este practic interzisă.

Completul de judecată al Camerei de Apel a Curții Supreme, format din trei judecători, a respins recursul înaintat de Martori și a susținut decizia Curții Supreme pronunțată în 20 aprilie de judecătorul Iuri Ivanenko. Acesta decisese în favoarea Ministerului Justiției care solicitase „dizolvarea organizației religioase «Centrul Administrativ al Martorilor lui Iehova din Rusia» și a organizațiilor religioase locale aparținând structurii acesteia, [precum și] trecerea în patrimoniul Federației Ruse a tuturor bunurilor organizațiilor religioase dizolvate”.

Membri ai echipei juridice a Centrului Administrativ

În urma acestei decizii, siguranța și bunăstarea celor peste 175 000 de Martori ai lui Iehova din Rusia sunt grav amenințate. Philip Brumley, jurisconsult al Martorilor lui Iehova, a declarat: „Comunitatea internațională a Martorilor lui Iehova este foarte îngrijorată pentru bunăstarea fraților lor de credință din Rusia. Decizia Camerei de Apel oferă o bază legală pentru acoperirea abuzurilor comise deja împotriva Martorilor lui Iehova din Rusia și creează cadrul necesar urmăririi lor penale și comiterii altor abuzuri. Ei au devenit proscriși în propria țară”.

Dorind să li se facă dreptate, Martorii lui Iehova din Rusia au înaintat plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Între timp, frații lor de credință din întreaga lume se roagă ca guvernul rus să-și reanalizeze poziția și să respecte drepturile fundamentale ale omului, astfel încât Martorii să poată „duce în continuare o viață calmă și liniștită cu deplină devoțiune sfântă”, așa cum se arată în 1 Timotei 2:2.