„Lupta împotriva discriminării și a inegalității este [o prioritate] fundamentală a Ministerului Educației Naționale.” (Cabinetul secretarului de stat din cadrul Ministerului Educației, 12 iunie 2014)

Ani la rând, copiii Martori din Republica Democratică Congo au fost exmatriculați din școlile finanțate de alte organizații religioase deoarece nu participau la programele religioase. S-a ajuns în această situație deoarece școlile au pus regulamentul lor de ordine interioară mai presus de reglementările guvernamentale și au ignorat drepturile elevilor Martori. Autoritățile congoleze au sesizat nedreptatea și au susținut dreptul tuturor elevilor de a beneficia de educație fără discriminare.

Școlile finanțate de biserici se conduc după regulamente interne, nu după reglementări guvernamentale

Unele organizații religioase au încheiat acorduri cu guvernul congolez pentru a finanța școli publice din zonele mai sărace. Aceste acorduri menționează clar că „copiii trebuie ocrotiți de acțiunile care promovează discriminare și intoleranță religioasă”. Școlile sponsorizate de biserici însă au regulamente interne care le cer elevilor să asiste și să participe la programe religioase. Multe dintre aceste școli impun respectarea regulamentelor interne, ignorând atât acordul încheiat cu guvernul, cât și dreptul elevilor la libertatea de închinare.

Problema a devenit evidentă în 2005, când 52 de elevi Martori au fost exmatriculați dintr-o școală sponsorizată de o biserică, din Abumombazi, provincia Ecuator, deoarece au cerut să nu participe la serviciile religioase organizate de școală. Situația s-a agravat pe măsură ce școlile finanțate de biserici, din alte provincii au procedat la fel. Cu timpul, peste 300 de elevi Martori de toate vârstele au fost exmatriculați, inclusiv cei ce erau pe punctul de a absolvi.

După ce a fost exmatriculată pe nedrept în 2009, Kanyere Ndavaro, care are 13 ani, a scris: „Sunt foarte tristă. Această situație îmi afectează viața. Nu știu cum va fi viitorul meu”. Kambere Mafika Justin, exmatriculat în 2010, cu puțin timp înainte de absolvire, a spus că viața lui „a fost dată peste cap”. Deși elevii au fost supărați pentru că li s-a refuzat dreptul la educație sau la o diplomă, ei nu au făcut compromis în ce privește convingerile lor religioase.

Autoritățile congoleze susțin libertatea religioasă

În încercarea de a rezolva problema, părinții copiilor exmatriculați au vorbit cu directorii școlilor, însă fără niciun rezultat. Martorii au făcut apoi cunoscută problema autorităților guvernamentale și au găsit oficiali fără prejudecăți, care au acționat pentru a pune capăt discriminării religioase.

În 2011, dna Bazizane Maheshe, ministrul educației pentru provincia Kivu de Nord, a publicat o circulară intitulată „Interzicerea discriminării religioase”, în care această situație era descrisă ca fiind „deplorabilă”. Circulara ataca în mod direct problema: „Elevii ce aparțin anumitor confesiuni religioase sunt discriminați în baza regulamentelor interne ale unităților școlare, neținându-se cont de reglementările actuale ale Republicii Democratice Congo”.

Problema a ajuns în atenția autorităților naționale la 4 septembrie 2013, când Mwangu Famba, ministrul național al educației, a emis un decret valabil pentru școlile din toate districtele țării. În Circulara privind interzicerea discriminării religioase se afirma fără echivoc: „Copiii au dreptul să se înscrie la orice școală, fără riscul de a fi marginalizați pe baza religiei”. Decretul mai menționa că exmatricularea elevilor din motive religioase constituie „o încălcare flagrantă a normelor și legilor în vigoare în Republica Democratică Congo”.

Multe școli au urmat directivele oficiale și i-au reprimit pe elevii Martori la ore. Câteva școli însă au refuzat să se conformeze. Prin urmare, la 12 iunie 2014, Ministerul Educației a publicat un memorandum prin care întărea decretul din septembrie 2013 și cita din noua lege-cadru a educației *, aprobată de președintele țării. Astfel, s-a mers direct la rădăcina problemei și s-a subliniat importanța luptei împotriva discriminării, precum și primatul legilor naționale și internaționale asupra regulamentelor interne ale școlilor. Ministrul educației a mai numit inspectori care să viziteze școlile de pe tot cuprinsul țării pentru a se asigura că decretul este respectat. Fără îndoială, aceste măsuri guvernamentale vor duce la rezultate bune, de durată.

Foloase pentru mulți

Pe măsură ce școlile congoleze se conformează legii, toți elevii se pot aștepta să beneficieze de educație, negrevată de intoleranță religioasă. Elevii vor învăța să respecte oameni de orice fel, indiferent de convingerile lor religioase. Astfel, școlile congoleze nu numai că vor respecta constituția țării și decretul emis de ministrul educației, dar le vor și da elevilor un exemplu de corectitudine.

^ par. 12 Nr. 014/004/2014 „Noua lege-cadru a educației ... le garantează părinților libertatea de a-și înscrie copiii la școala dorită. ... Lupta împotriva discriminării și a inegalității este [o prioritate] fundamentală a Ministerului Educației Naționale.”