Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

Familia Falcone la un congres al Martorilor lui Iehova

3 MARTIE 2017
GERMANIA

Instanțele germane declară congresele Martorilor lui Iehova sărbători religioase

Instanțele germane declară congresele Martorilor lui Iehova sărbători religioase

În aprilie 2012, Vivienne Falcone, în vârstă de 7 ani, i-a dus directorului școlii o cerere prin care părinții ei solicitau ca ea să fie scutită de la școală o zi. Familia ei planificase să participe în Mainz la congresul religios de trei zile pe care Martorii lui Iehova îl țin anual. Conducerea școlii nu a aprobat cererea de învoire pentru ca Vivienne să poată participa și la sesiunea de vineri a congresului. În pofida acestui refuz, părinții ei au decis să o ducă totuși la congres, fiind preocupați de educația spirituală a fiicei lor. Aceștia s-au adresat inspectoratului școlar în legătură cu refuzul primit. Dar, în loc să recunoască congresul ca fiind o sărbătoare religioasă, inspectoratul le-a impus o taxă administrativă.

Refuzul inspectoratului putea avea consecințe negative pentru părinții lui Vivienne deoarece, potrivit legislației germane, o absență nemotivată constituie o încălcare a obligației părinților de a-și trimite copiii la școală. O astfel de încălcare poate fi sancționată cu amendă sau, în cazuri extreme, cu închisoare. Privit însă dintr-o perspectivă mai amplă, refuzul inspectoratului reprezintă o încălcare a libertății religioase a părinților și a dreptului lor de a-și crește copilul potrivit propriilor convingeri religioase.

Apărarea dreptului de a primi zile libere de sărbători religioase

Părinții lui Vivienne, Stefano și Elisa, au depus o plângere la instanța locală de contencios administrativ pentru a contesta decizia inspectoratului. Ei au susținut că programul religios din acea zi le oferă posibilitatea de a se închina lui Dumnezeu ca familie și de a-și întări credința. „Congresele * sunt evenimente anuale deosebite, care fac parte din închinarea noastră”, au afirmat ei. Instanța a decis în favoarea părinților, recunoscând congresele regionale ale Martorilor lui Iehova drept sărbători religioase. Inspectoratul a făcut apel, susținând că congresele Martorilor lui Iehova sunt evenimente festive, nu zile speciale considerate sfinte, cum ar fi Crăciunul și Paștele, sau sărbători naționale.

La 27 iulie 2015, Curtea administrativă a landului Hessen a susținut decizia instanței inferioare. Curtea a argumentat că definiția unei sărbători religioase depinde în exclusivitate de accepțiunea confesiunii respective. Curtea a specificat că există o distincție clară între chestiunile religioase și cele ale Statului, afirmând: „În caz contrar, Statul ar încălca autonomia garantată de [Constituția Germaniei] bisericilor, asociațiilor religioase și ideologice, precum și libertatea acestora de a-și gestiona sfera de activitate”. Statul „este obligat să-și mențină neutralitatea în chestiuni de natură ideologică și religioasă”.

Curtea a făcut referire și la site-ul oficial al Martorilor lui Iehova, unde se arată că Martorii consideră congresele lor sărbători religioase. Curtea a afirmat că, respingând cererea familiei Falcone privind învoirea fiicei lor, inspectoratul „n-a ținut cont de dreptul copilului la libertatea religioasă . . . și nici de dreptul părinților . . . de a-și instrui copiii în ce privește chestiunile de natură religioasă și ideologică”. Curtea a concluzionat că „decizia [inspectoratului] este contrară neutralității Statului”.

„Participarea la un eveniment religios poate constitui un motiv suficient pentru a fi scutit de la orele de școală.” (Curtea administrativă a landului Hessen)

O educație completă

În urma deciziei favorabile primite, părinții lui Vivienne au afirmat: „Ca Martori ai lui Iehova, prețuim instruirea laică și ne străduim să le insuflăm copiilor noștri iubire pentru învățătură. Dar prețuim nespus și educația religioasă deoarece îi ajută pe copiii noștri să aprecieze lucrurile spirituale și să cultive o relație personală cu Dumnezeu, ceea ce îi ajută să fie mai iubitori, mai respectuoși și să aibă o personalitate frumoasă. Le suntem recunoscători instanțelor de judecată pentru decizia luată”.

Armin Pikl, avocatul familiei Falcone, a declarat: „Această hotărâre recunoaște congresele Martorilor lui Iehova drept evenimente sacre și reafirmă dreptul părinților de a-și instrui copiii conform propriilor convingeri religioase. Elevii Martori ai lui Iehova vor putea beneficia de această scutire pentru a participa la congrese ziditoare. Sper ca și instanțele din alte țări să țină cont de această decizie atunci când vor analiza cazuri similare”.

^ par. 5 Congresele regionale, în trecut denumite congrese de district, sunt evenimente religioase anuale pe care Martorii lui Iehova le organizează în întreaga lume. Instruirea religioasă oferită pe parcursul celor trei zile îi ajută atât pe tineri, cât și pe adulți să aplice principiile Bibliei în viața de zi cu zi.