Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

22 IUNIE 2015
GEORGIA

CEDO acceptă declarația prin care Georgia își recunoaște vinovăția privind încălcarea drepturilor Martorilor lui Iehova

CEDO acceptă declarația prin care Georgia își recunoaște vinovăția privind încălcarea drepturilor Martorilor lui Iehova

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a acceptat declarația prin care guvernul georgian își recunoaște vinovăția privind încălcarea drepturilor Martorilor lui Iehova la libertate religioasă și de asociere. Cauza Uniunea Martorilor lui Iehova și alții împotriva Georgiei viza acțiunea guvernului de anulare a înregistrării celor două persoane juridice folosite de Martorii lui Iehova. Anularea a dus la intensificarea actelor de violență împotriva Martorilor în perioada 2001-2004.

CEDO acceptă declarația unilaterală a Georgiei

În decizia publicată la 21 mai 2015 *, CEDO a precizat că, în septembrie 2014, guvernul georgian a înaintat o declarație unilaterală în care ʻrecunoștea cu regret încălcarea drepturilor Martorilor lui Iehovaʼ. În declarație se mai recunoștea că acțiunea de anulare, în anul 2000, a înregistrării persoanelor juridice folosite de Martori „nu a fost justificată” și că lipsa legislației adecvate a dus la imposibilitatea înregistrării acestor entități.

CEDO a considerat declarația de recunoaștere a vinovăției din partea guvernului ca fiind suficientă pentru a pune capăt cauzei litigioase. Potrivit CEDO, „atât prin refuzarea înregistrării, cât și prin anularea înregistrării deja existente a diferitor comunități religioase, autoritățile competente au încălcat dreptul organizațiilor reclamante la libertate religioasă și de asociere, nerespectând articolul 11 din Convenție interpretat în lumina articolului 9”. Guvernul a fost de acord să plătească 6 000 de euro pentru daune și cheltuieli de judecată.

Anularea persoanelor juridice: factor declanșator al unor persecuții aprige

Cele două persoane juridice, Uniunea Martorilor lui Iehova și Reprezentanța Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (SUA) în Georgia, au fost înregistrate în 1998. Însă un parlamentar ultranaționalist a vrut ca Martorii lui Iehova să fie interziși pe tot teritoriul Georgiei. Unii extremiști și conducători religioși ortodocși l-au susținut, răspândind afirmații calomniatoare la adresa Martorilor și instigând la violență împotriva acestora.

În aprilie 1999, acest parlamentar, în calitate de reprezentant al partidului politic din care făcea parte, a înaintat o cerere Tribunalului Raional Isani-Samgori în care solicita interzicerea Martorilor lui Iehova și anularea înregistrării celor două persoane juridice ale lor. În iunie 1999, la începerea procesului, în sala de judecată au fost prezenți preoți ortodocși și susținătorii lor. Afară, un preot ortodox caterisit, Vasili Mkalavișvili, și acoliții lui au ars în public literatură religioasă a Martorilor lui Iehova.

După examinarea dovezilor, Tribunalul Raional Isani-Samgori a respins acțiunea parlamentarului pe motiv că era nefondată. Acesta a făcut recurs. În 26 iunie 2000, instanța de apel a schimbat în tot hotărârea apelată și a dispus anularea înregistrării persoanelor juridice ale Martorilor. După această decizie, extremiștii ortodocși au profitat de situație, punând la cale o serie de atacuri violente împotriva Martorilor. În 22 februarie 2001, Curtea Supremă a Georgiei a susținut decizia instanței de apel, argumentând că lipsa legislației necesare nu îi oferă altă posibilitate decât să decidă împotriva Martorilor. Epuizând căile de atac interne, Martorii lui Iehova au înaintat, în 16 august 2001, o cerere la CEDO.

După decizia Curții Supreme, persecuțiile și violențele împotriva Martorilor au luat amploare, înregistrându-se sute de atacuri. În cele mai multe cazuri, organele de poliție nu i-au protejat pe Martori, iar uneori chiar au participat la violențe împotriva lor. Mulți Martori au fost răniți grav. Extremiștii religioși le-au întrerupt în mod violent întrunirile, le-au ars sau le-au vandalizat locuințele, le-au furat sau le-au distrus bunuri personale și le-au ars literatura religioasă. Autoritățile nu le-au mai acordat autorizație pentru importarea literaturii și le-au confiscat publicațiile deja importate. De asemenea, autoritățile le-au interzis Martorilor să folosească spații închiriate pentru a ține servicii religioase. Ca urmare a intensificării persecuțiilor și a refuzului guvernului de a proteja victimele, Martorii lui Iehova din Georgia au înaintat cereri la CEDO în care au scos în evidență tratamentul abuziv la care erau supuși și complicitatea organelor de poliție. În două cauze, CEDO a decis deja în favoarea Martorilor. *

Pe măsură ce situația din Georgia s-a îmbunătățit, Martorii au reușit să-și reînregistreze persoanele juridice astfel încât să poată deține proprietăți și să-și exercite și să-și apere drepturile legale. În acea perioadă, autoritățile georgiene l-au arestat și l-au închis pe Mkalavișvili, principalul instigator la violență, precum și pe câțiva dintre susținătorii săi. Persecuțiile aprige îndreptate împotriva Martorilor au luat sfârșit în 2004.

Situația din prezent

Deși modul în care sunt tratați Martorii lui Iehova s-a îmbunătățit odată cu trecerea anilor, ei se confruntă uneori cu impedimente în desfășurarea activității lor religioase. Potrivit unui raport recent înaintat Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pe parcursul anului calendaristic 2014, împotriva Martorilor lui Iehova din Georgia au fost săvârșite 63 de infracțiuni motivate de ură.

Michael Jones, reprezentant local al Martorilor lui Iehova, a spus: „Apreciem mult că CEDO a recunoscut tratamentul nedrept la care au fost supuși Martorii în trecut. Suntem bucuroși să vedem că Georgia se angajează să ocrotească drepturile omului și sperăm ca, în urma acestei decizii recente, precum și a altor verdicte favorabile din partea Curții, Martorii lui Iehova din Georgia să fie tratați corect și chiar să se bucure de mai multă libertate religioasă”.

^ par. 4 CEDO a dat decizia în 21 aprilie 2015, dar a publicat-o o lună mai târziu.

^ par. 10 Congregația Gldani a Martorilor lui Iehova și alții împotriva Georgiei, nr. 71156/01, 3 mai 2007; Begheluri și alții împotriva Georgiei, nr. 28490/02, 7 octombrie 2014.