Salt la conţinut

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

15 APRILIE 2015
GEORGIA

Martorii lui Iehova au început în aprilie o campanie de informare

Martorii lui Iehova au început în aprilie o campanie de informare

La 1 aprilie 2015, Martorii lui Iehova au început o campanie de informare, urmând să contacteze toate secțiile de poliție, primăriile și parchetele din Republica Georgia. Scopul acestei campanii este acela de a le aduce la cunoștință autorităților o hotărâre importantă a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), pronunțată în cauza Begheluri și alții împotriva Georgiei, care a analizat încălcarea drepturilor Martorilor lui Iehova din Georgia. Persoanelor responsabile de aplicarea legii li se oferă informații despre cauza respectivă, hotărârea dată, precum și despre activitățile religioase desfășurate de Martorii lui Iehova.

În trecut, Georgia a tolerat acte de violență

Din 1999 până în 2003, acoliții unui preot ortodox caterisit din Georgia au organizat atacuri împotriva Martorilor lui Iehova, aceștia fiind bătuți cu brutalitate de gloate. Deși Martorii au depus la poliție 784 de plângeri privind aceste incidente și altele similare, autoritățile au închis ochii sau, uneori, au comis chiar ele acte de violență împotriva Martorilor. Niciuna dintre plângerile înaintate de Martori nu a fost soluționată pozitiv. Întrucât autoritățile georgiene nu au luat măsuri, făptașii au devenit din ce în ce mai îndrăzneți, ajungând să-i atace fizic pe Martori până și în săli de judecată, la congrese religioase sau pe stradă.

Hotărârile CEDO marchează un punct de cotitură

Martorii lui Iehova din Georgia au depus la CEDO două cereri care vizau aceste atacuri. În prima cauză *, CEDO s-a pronunțat în mai 2007, iar în cea de-a doua, Begheluri și alții împotriva Georgiei, în octombrie 2014. În ambele hotărâri, CEDO a condamnat implicarea statului georgian în aceste atacuri, stabilind o legătură directă între indiferența statului și intensificarea violențelor. Potrivit hotărârii CEDO în cauza Begheluri, „nepedepsindu-i pe răufăcători, autoritățile georgiene au creat un climat favorabil înmulțirii atacurilor împotriva Martorilor lui Iehova pe tot cuprinsul țării”. *

În ziua imediat următoare pronunțării deciziei în cauza Begheluri, guvernul georgian a emis o declarație oficială, luându-și angajamentul să prevină eventuale abuzuri:

„Georgia se angajează să ocrotească libertatea de gândire, de conștiință și de religie, precum și drepturile omului în general. Statul este hotărât să asigure egalitatea cetățenilor în fața legii și să pedepsească abuzurile care încalcă drepturile omului. În speță, nu se va mai permite niciodată ca răufăcătorii să scape de pedeapsă sau ca abuzurile de acest fel să fie tolerate”.

Situația din Georgia se îmbunătățește

În prezent, situația Martorilor lui Iehova din Georgia este cu mult mai bună decât cea din anii trecuți. Martorii se pot închina în mod pașnic și le sunt recunoscători autorităților, care, în general, le apără drepturile. Martorii lui Iehova au putut să construiască lăcașuri de cult și chiar să-și extindă recent filiala din Georgia.

Totuși, unii funcționari dețin puține informații despre Martorii lui Iehova și convingerile lor și nu cunosc hotărârea în cauza Begheluri și nici declarația oficială emisă de guvern. În plus, au loc încă atacuri motivate de ură religioasă, care rămân nepedepsite. Pe parcursul anului 2014, Martorii au strâns dovezi pentru cel puțin 30 de atacuri fizice comise împotriva lor. La CEDO există și alte cereri ale Martorilor lui Iehova, care vizează astfel de probleme. *

Campania de informare a autorităților, începută în aprilie, ar trebui să sporească respectul față de drepturile omului în Georgia. Martorii lui Iehova sunt recunoscători guvernului georgian pentru angajamentul luat, de a nu mai permite niciodată ca un climat de tolerare a abuzurilor să prindă rădăcini. Ei așteaptă ca statul să-i tragă la răspundere pe cei vinovați de acte care au la bază ura religioasă.

^ par. 6 Membrii congregației Gldani a Martorilor lui Iehova și alții împotriva Georgiei, nr. 71156/01, 3 mai 2007.

^ par. 6 Begheluri și alții împotriva Georgiei, nr. 28490/02, § 145, 7 octombrie 2014.

^ par. 11 Tsartsidze împotriva Georgiei, nr. 18766/04, depusă la 26 mai 2004 – persoane atacate de funcționari publici sau de alții în prezența acestora; Biblaia și alții împotriva Georgiei, nr. 37276/05, depusă la 10 septembrie 2005 – persoane atacate de funcționari publici sau de alții în prezența acestora; Tsulukidze și alții împotriva Georgiei, nr. 14797/11, depusă la 27 ianuarie 2011 – nerespectarea procedurilor legale de investigare și de urmărire penală în cazul a nouă atacuri motivate de ură religioasă.