Prin hotărârea pronunțată la 12 octombrie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a acceptat declarația unilaterală a Republicii Georgia în care aceasta recunoaște că a încălcat drepturile a zece Martori ai lui Iehova. În cauza Gabunia și alții împotriva Georgiei, guvernul a fost de acord să-i acorde fiecărei victime despăgubiri în valoare de 800 de euro deoarece i-au fost încălcate dreptul la libertate de religie și dreptul la nediscriminare, garantate de articolele 9 și 14 ale Convenției europene a drepturilor omului (Convenția).

În septembrie 2005, zece Martori au înaintat o cerere la CEDO în legătură cu patru atacuri motivate de ură religioasă, comise de gloate incitate de extremiști ortodocși. Cele patru incidente au făcut parte dintr-o campanie, susținută de stat, de persecutare religioasă a Martorilor lui Iehova din Georgia, desfășurată în perioada octombrie 1999 – noiembrie 2003. Organele de poliție s-au făcut vinovate de complicitate în aceste atacuri, întrucât fie au participat la actele de violență, fie au rămas pasive, neluând măsuri pentru a proteja victimele.

Anterior cauzei Gabunia, CEDO a pronunțat trei sentințe aspre împotriva Georgiei. În acestea, CEDO a condamnat guvernul pentru refuzul de a apăra drepturile Martorilor și de a-i ocroti de violențele la care au fost supuși în acea perioadă. CEDO a concluzionat că, din cauza lipsei de reacție a organelor de poliție, „societatea civilă ar fi putut trage, în mod justificat, concluzia că între reprezentanții statului și cei care au comis aceste infracțiuni ar exista o oarecare complicitate”. Potrivit Curții, „autoritățile georgiene au creat un climat de impunitate, care a încurajat alte atacuri împotriva Martorilor lui Iehova în toată țara”. CEDO a subliniat, de asemenea, că „reprezentanții sistemului judiciar au aprobat tacit actele de violență comise împotriva reclamanților” și că instanțele georgiene au avut o atitudine „superficială, caracterizată de prejudecăți” când au examinat plângerile victimelor.

Prin declarația unilaterală în care „își exprimă regretul” pentru încălcarea drepturilor victimelor garantate de Convenție, Georgia a evitat o a patra sentință nefavorabilă, care nu ar fi constituit decât o repetare a condamnărilor exprimate în cele trei sentințe anterioare. În prezent, Martorii lui Iehova din Georgia nu mai sunt victime ale atacurilor gloatelor și ale persecuției religioase susținute de stat, ci se bucură de libertate religioasă.