În Eritreea, Martorii lui Iehova sunt victimele unei aprige persecuții. În nicio altă țară din lume, Martorii nu se confruntă cu o situație atât de grea. Din 1993, când Eritreea a devenit stat independent, Martorii sunt în mod sistematic închiși, torturați și marginalizați. Ei sunt persecutați deoarece rămân neutri din punct de vedere politic și refuză să pună mâna pe arme.

În prezent, în închisorile din Eritreea se află 54 de Martori ai lui Iehova. În ultimii 22 de ani, toți, cu excepția unuia, au fost reținuți fără a fi acuzați oficial sau audiați. Trei dintre ei se află în închisoare din 1994 pentru obiecția de conștiință privind serviciul militar.

Crește preocuparea comunității internaționale

De când a început persecuția, diverse organizații care militează pentru drepturile omului și agenții guvernamentale au condamnat suferințele pe care le îndură Martorii lui Iehova din Eritreea. Recent însă, Comisia de anchetă a ONU privind încălcările drepturilor omului în Eritreea (COIE) a adus, într-un mod fără precedent, în atenția opiniei publice internaționale situația grea a Martorilor. În primul ei raport prezentat în iunie 2015 înaintea Consiliului ONU privind Drepturile Omului (HRC), COIE a dedicat o întreagă secțiune tratamentului discriminatoriu și abuziv aplicat Martorilor lui Iehova.

În 21 iunie 2016, COIE a prezentat al doilea raport detaliat în fața HRC. COIE solicită Eritreei „să respecte libertatea de religie și de convingeri” și „să pună capăt arestărilor și detențiilor arbitrare bazate pe convingeri religioase, în special în cazul credincioșilor din anumite grupuri religioase precum Martorii lui Iehova, . . . și să-i elibereze imediat și necondiționat pe toți cei aflați în detenție arbitrară și ilegală”.

În concluziile raportului, COIE a arătat că „persecuția pe motive religioase și etnice” din Eritreea contravine legislației internaționale și constituie „o crimă împotriva umanității”. Comunitatea internațională consideră această persecuție drept una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului. COIE va prezenta un raport oral actualizat în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite în data de 27 octombrie 2016.

Va pune Eritreea capăt tratamentului nedrept aplicat Martorilor?

Martorii lui Iehova din întreaga lume sunt profund îngrijorați pentru situația fraților lor din Eritreea. Ei cer guvernului eritreean să pună capăt persecuției acestor creștini nevinovați și să le permită să se bucure de drepturile lor fundamentale, inalienabile.