La sfârșitul lunii octombrie, o comisie de anchetă a ONU urmează să prezinte în fața Adunării Generale a ONU un raport oral actualizat privind încălcarea drepturilor omului în Eritreea. Comisia a fost creată în iunie 2014 și a primit un mandat de un an pentru a ancheta restricțiile severe impuse de Eritreea asupra drepturilor și libertăților cetățenilor săi. *

În timpul anchetei, Comisia de anchetă a ONU privind încălcările drepturilor omului în Eritreea (COIE) a ajuns la concluzia că în Eritreea au fost comise „încălcări grave, sistematice și pe scară largă ale drepturilor omului”. La 23 iunie 2015, COIE a prezentat raportul întocmit, constatările și recomandările sale în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO) de la Geneva. La 29 octombrie 2015, COIE va prezenta un raport oral în fața Comisiei a III-a a Adunării Generale a ONU la New York. *

Persecuții împotriva Martorilor lui Iehova

Pe lângă raportul prezentat în fața CDO, COIE a înaintat un raport suplimentar de 484 de pagini cu constatări detaliate în urma anchetei, care atrag atenția asupra tratamentului abuziv și discriminatoriu la care sunt supuși Martorii lui Iehova. Întrucât Martorii sunt neutri din punct de vedere politic și refuză, în baza conștiinței, să efectueze serviciul militar, guvernul Eritreei îi persecută din 1993, când țara și-a câștigat independența. Martorii au fost torturați și supuși unor condiții dure de detenție pentru perioade lungi. Guvernul le-a retras cetățenia, le-a confiscat actele de identitate, i-a concediat de la locurile de muncă din sectorul public, le-a anulat autorizațiile de funcționare pentru activitate comercială și le-a refuzat acordarea de beneficii de asistență socială.

„Toți locuitorii țării primesc bonuri pentru mâncare, cu excepția noastră, a Martorilor lui Iehova, deoarece nu avem acte de identitate. Nu suntem considerați cetățeni ai țării.” (declarația unui Martor al lui Iehova)

Pe lângă alte nenumărate recomandări, COIE a conchis că guvernul Eritreei ar trebui:

„Să ia măsuri imediate pentru a pune capăt persecuției religioase, îndeosebi asupra anumitor grupuri religioase, precum Martorii lui Iehova, ... și să le redea imediat cetățenia și drepturile adiacente”.

„Să nu mai folosească evacuările forțate ca represalii împotriva religiilor neautorizate, precum Martorii lui Iehova, și împotriva celor care nu au luat parte la conflicte armate”. *

CDO adoptă o rezoluție

După prezentarea susținută de COIE la Geneva, CDO a adoptat, la 30 iunie 2015, o rezoluție în care afirma că „condamnă cu tărie încălcările grave, sistematice și pe scară largă ale drepturilor omului care au fost și sunt comise de Guvernul Eritreei”. * În rezoluția adoptată, CDO a cerut ca guvernul Eritreei să ia „imediat măsuri concrete pentru a implementa recomandările” date de COIE, inclusiv cele care îi vizează pe Martorii lui Iehova. CDO a mai cerut guvernului eritreean:

  • „Să pună capăt detenției arbitrare a cetățenilor săi și să înceteze să folosească tortura sau alte tratamente ori pedepse crude, inumane și degradante”.

  • „Să asigure accesul gratuit și echitabil la un sistem judiciar independent pentru cei închiși și să îmbunătățească condițiile de detenție.”

  • „Să respecte dreptul tuturor la libertatea de expresie și la libertatea de gândire, de conștiință și de religie, precum și dreptul la întrunire în mod pașnic și la libertatea de asociere.”

Se va îmbunătăți situația Martorilor lui Iehova?

În momentul de față, în Eritreea există 54 de Martori ai lui Iehova închiși, trei dintre aflându-se în închisoare de peste 21 de ani. Niciunul nu fost acuzat de vreo infracțiune sau adus în fața instanței. Unii sunt ținuți în containere de metal, iar alții, în construcții pe jumătate îngropate în pământ, unde au de îndurat condiții aspre și temperaturi extreme. Martorii lui Iehova din întreaga lume cunosc situația critică a colaboratorilor lor de credință din Eritreea și speră ca guvernul să pună capăt persecuțiilor împotriva lor.

^ par. 2 Comisia de anchetă privind încălcările drepturilor omului din Eritreea a fost creată la 27 iunie 2014 de Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în cadrul rezoluției 26/24.

^ par. 3 Comisia a III-a analizează chestiuni legate de probleme sociale și umanitare, precum și probleme ce țin de drepturile omului ce îi afectează pe oamenii din întreaga lume.

^ par. 8 Raport al constatărilor detaliate ale Comisiei de anchetă privind încălcările drepturilor omului în Eritreea (versiune preliminară), A/HRC/29/CRP.1, paras. 1530(c) și 1531(c).

^ par. 10 Rezoluția A/HRC/29/L.23.