La 3 noiembrie 2015, după o analiză detaliată a situației drepturilor omului din Coreea de Sud, Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CCPR) a adoptat observațiile finale. După ce a recunoscut măsurile pozitive luate de Coreea de Sud în favoarea respectării drepturilor omului, comitetul a remarcat în mod concret eșecul statului de a implementa deciziile CCPR referitoare la obiecția de conștiință privind serviciul militar.

Dreptul la libertatea de conștiință și de religie

Deși obiecția de conștiință privind serviciul militar este recunoscută la nivel internațional ca drept fundamental al omului, Coreea de Sud continuă să-i pedepsească pe cei care refuză serviciul militar în baza conștiinței. Din 1950 până în prezent, instanțele din această țară au condamnat peste 18 000 de Martori ai lui Iehova la un total de aproximativ 36 000 de ani de închisoare.

În raportul său, Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a cerut guvernului sud-coreean:

  • să-i elibereze imediat pe toți obiectorii de conștiință închiși pentru că au refuzat serviciul militar;

  • să le acorde acestor obiectori de conștiință reabilitare penală, despăgubiri corespunzătoare și să se asigure că datele personale ale acestora nu vor deveni publice; și

  • să includă în legislație obiecția de conștiință privind serviciul militar și să le ofere obiectorilor de conștiință posibilitatea de a efectua un serviciu alternativ civil.

Obligațiile asumate prin tratat trebuie respectate

Din 2006 încoace, CCPR a emis cinci Opinii în care guvernul sud-coreean a fost găsit vinovat de neadoptarea unei legislații care să ocrotească dreptul la obiecția de conștiință și de pedepsirea celor care își exercită acest drept. * În ultimul raport, CCPR cerea guvernului sud-coreean „să pună la punct mecanismele și procedurile corespunzătoare pentru aplicarea în mod deplin a Opiniilor CCPR”, inclusiv pentru implementarea integrală a Opiniilor anterioare adoptate de comitet.

În urma publicării raportului, Seong-ho Lee, președintele Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului din Coreea, a recunoscut încălcările drepturilor omului menționate în raport. Într-o declarație publică în care îndemna guvernul să implementeze recomandările CCPR, dl Lee a concluzionat: „Guvernul este răspunzător de implementarea integrală a ICCPR [Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice]”.

Ca stat semnatar al acestui pact, Coreea de Sud s-a obligat să ocrotească drepturile garantate de ICCPR. Întrucât CCPR supraveghează implementarea pactului și recunoaște dreptul la obiecția de conștiință, Coreea de Sud se va face vinovată de încălcarea pactului cât timp nu implementează Opiniile CCPR și recomandările acestui comitet.

Recentul raport CCPR amplifică reacția tot mai fermă a comunității internaționale privind tratamentul aplicat obiectorilor de conștiință în Coreea de Sud. Multe persoane din această țară, și nu numai, așteaptă cu viu interes să vadă dacă guvernul își va respecta obligațiile asumate.

^ par. 10 Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului emite decizii cunoscute drept Opinii când evaluează o sesizare privind încălcarea de către un stat semnatar a drepturilor garantate de ICCPR. Cele cinci Opinii în care Coreea de Sud a fost găsită vinovată de încălcarea articolului 18, „dreptul la libertatea gândirii, a conștiinței și a religiei”, sunt: nr. 1321-1322/2004, Yeo-bum Yoon și Myung-jin Choi împotriva Republicii Coreea, 3 noiembrie 2006; nr. 1593-1603/2007, Eu-min Jung și alții împotriva Republicii Coreea, 23 martie 2010; nr. 1642-1741/2007, Min-kyu Jeong și alții împotriva Republicii Coreea, 24 martie 2011; nr. 1786/2008, Jong-nam Kim și alții împotriva Republicii Coreea, 25 octombrie 2012; nr. 2179/2012, Young-kwan Kim și alții împotriva Republicii Coreea, 15 octombrie 2014.