Martorii lui Iehova activează în Coreea de Sud de mai bine de 100 de ani și se bucură de libertate de închinare, cu excepția celor care sunt obiectori de conștiință privind serviciul militar. Începând din perioada războiului din Coreea și până în prezent, Coreea de Sud a pus sub urmărire penală fără încetare tineri Martori care refuză serviciul militar, fără să le pună la dispoziție niciun fel de serviciu alternativ. Rezultatul? Coreea de Sud a condamnat peste 19 300 de Martori ai lui Iehova la un total de 36 700 de ani de închisoare pentru refuzul lor de a efectua serviciul militar.

Opinia comunității internaționale asupra dreptului la obiecția de conștiință

Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CCPR), care evaluează implementarea Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, a decis în repetate rânduri că guvernul sud-coreean * încalcă drepturile obiectorilor de conștiință prin condamnarea și închiderea acestora. Recent, în 14 ianuarie 2015, CCPR e emis cea de-a cincea decizie împotriva Coreei de Sud. Decizia, care vizează 50 de Martori aflați în închisoare, reiterează idea exprimată în deciziile anterioare, și anume că guvernul sud-coreean le încalcă acestor bărbați „dreptul la libertatea gândirii, a conștiinței și a religiei”. De asemenea, a concluzionat că guvernul se face vinovat de „detenție arbitrară” trimițând la închisoare bărbați pentru că își exercită un drept garantat de ICCPR.

După ce a analizat istoricul tuturor cazurilor privind drepturile omului din Coreea de Sud, CCPR a adoptat observațiile finale la 3 noiembrie 2015. CCPR a cerut guvernului sud-coreean să-i elibereze pe toți obiectorii de conștiință, să le acorde reabilitare penală și să îi despăgubească în mod corespunzător, precum și să adopte o lege care să reglementeze serviciul civil alternativ. În plus, a afirmat că guvernul „ar trebui să implementeze Opiniile CCPR publicate până în prezent”.

Punctul de vedere al Coreei de Sud

La nivel național, se fac tot mai multe presiuni asupra guvernului pentru a adopta o lege care să le pună la dispoziție obiectorilor de conștiință un serviciu civil alternativ potrivit. Din 2015 încoace, judecătorii din cadrul instanțelor districtuale au dat verdictul „Nevinovat” în cazul a 68 de obiectori de conștiință Martori, iar curțile de apel au păstrat patru dintre aceste decizii. Unele instanțe districtuale au înaintat cauzele la Curtea Constituțională, iar la 9 iulie 2015, aceasta s-a întrunit pentru a examina dacă refuzul guvernului de a recunoaște dreptul la obiecția de conștiință este constituțional sau nu. Curtea a emis deja două decizii, în 2004 și în 2011, în care a stabilit că prin nerecunoașterea dreptului la obiecția de conștiință în legea privind serviciul militar nu se încalcă prevederile Constituției.

Din ce în ce mai multe instanțe suspendă judecarea cauzelor pe rol așteptând decizia Curții Constituționale. De exemplu, de la decizia dată în iulie 2017 în cauza Ji-won Park, Curtea Supremă nu a deliberat în niciunul dintre cele 200 de cauze pe rol, în care sunt implicați Martori ai lui Iehova obiectori de conștiință. (Vezi chenarul „ Deținut pe motive de conștiință – date”.) Așa cum reiese din tabel, numărul de cauze pe rol din Coreea depășește acum numărul de Martori închiși pentru obiecția de conștiință.

Potrivit unui ultim raport, în 11 din 45 de instituții corecționale din Coreea de Sud nu există niciun deținut Martor. Unele persoane din conducerea acestor instituții au declarat că se confruntă cu problema lipsei de personal, întrucât nu beneficiază de ajutorul acestor deținuți, care erau demni de încredere și le ușurau munca. În plus, au afirmat că s-ar bucura să primească Martori ca lucrători în cadrul unui program de serviciu alternativ civil.

Evenimente în ordine cronologică

 1. 28 februarie 2018

  În total, 235 de Martori ai lui Iehova execută pedepse cu închisoarea ca obiectori de conștiință privind serviciul militar.

  [1] Obiectori de conștiință închiși [2] Cauze în așteptare privind obiectorii de conștiință

 2. 3 noiembrie 2015

  În observațiile finale, CCPR îi cere Coreei de Sud să implementeze un serviciu civil alternativ.

 3. 9 iulie 2015

  Curtea Constituțională analizează dacă anumite prevederi ale legii privind serviciul militar sunt sau nu sunt constituționale.

 4. 14 ianuarie 2015

  În opiniile adoptate, CCPR constată că statul Coreea de Sud a încălcat articolul 18 (dreptul la libertatea gândirii, a conștiinței și a religiei) și articolul 9 (care interzice detenția arbitrară) al ICCPR negând dreptul a 50 de Martori la obiecția de conștiință privind serviciul militar și pedepsindu-i cu închisoarea.

 5. 30 iunie 2014

  Douăzeci și opt de cazuri pe problema obiecției de conștiință privind serviciul militar așteaptă să fie judecate de către Curtea Constituțională; 618 bărbați se află în închisoare.

 6. 28 ianuarie 2014

  Președintele acordă o amnistie specială și eliberare condiționată prin care se reduce cu o lună sau două sentința a aproximativ 100 de bărbați Martori închiși pentru obiecția de conștiință privind serviciul militar; la 31 ianuarie, 513 Martori se află în închisoare.

 7. noiembrie 2013

  În total, 599 de Martori sunt închiși pentru obiecția de conștiință privind serviciul militar.

 8. aprilie 2013

  Șaptezeci la sută dintre deținuții Martori sunt separați de ceilalți deținuți și mutați în celule împreună cu alți Martori.

 9. 25 octombrie 2012

  În opiniile adoptate, CCPR constată că statul Coreea de Sud a încălcat articolul 18 (dreptul la libertatea gândirii, a conștiinței și a religiei) al ICCPR negând dreptul a 388 de Martori la obiecția de conștiință privind serviciul militar.

 10. 30 august 2011

  În decizia sa, Curtea Constituțională constată că legile ce îi sancționează pe obiectorii de conștiință care refuză să efectueze serviciul militar nu încalcă Constituția Coreei.

 11. 24 martie 2011

  În opiniile adoptate, CCPR constată că statul Coreea de Sud a încălcat articolul 18 al ICCPR negând dreptul a 100 de Martori la obiecția de conștiință privind serviciul militar.

 12. 15 ianuarie 2009

  Comisia Prezidențială pentru Investigarea Deceselor Suspecte din Armată dă publicității un raport prin care confirmă că guvernul sud-coreean a fost răspunzător de moartea, survenită în perioada 1975-1985, a cinci tineri Martori care au fost închiși pentru obiecția de conștiință.

 13. decembrie 2008

  Coreea de Sud renunță la planul de a introduce un serviciu alternativ pentru obiectorii de conștiință.

 14. 18 septembrie 2007

  Ministerul Apărării din Coreea de Sud își anunță intenția de a le permite obiectorilor de conștiință care refuză serviciul militar din motive religioase să efectueze un serviciu alternativ, luându-și angajamentul să revizuiască legea privind serviciul militar și serviciul militar în rezervă.

 15. 3 noiembrie 2006

  În opiniile adoptate, CCPR constată că statul Coreea de Sud a încălcat articolul 18 al ICCPR negând dreptul a doi Martori la obiecția de conștiință privind serviciul militar.

 16. 26 august 2004

  Curtea Constituțională susține caracterul constituțional al legii prin care obiectorii de conștiință sunt sancționați.

 17. 2001

  Biroul pentru Administrarea Efectivului Militar pune capăt înrolării obligatorii, iar sentințele cu închisoarea sunt reduse de la trei ani la un an și jumătate.

 18. 1 decembrie 1985

  Young-geun Kim moare în urma actelor de violență inumane, săvârșite de personalul militar în timpul detenției sale ca obiector de conștiință.

 19. 17 august 1981

  Sun-tae Kim moare în urma actelor de violență inumane, îndreptate împotriva lui de către personalul militar în timpul detenției ca obiector de conștiință.

 20. 28 martie 1976

  Sang-bok Jeong moare după ce este bătut cu cruzime și supus unor tratamente aspre de personalul militar deoarece a refuzat să efectueze serviciul militar în baza conștiinței sale.

 21. 19 martie 1976

  Choon-gil Lee moare în urma unei rupturi de splină, cauzate de bătăile brutale la care a fost supus de personalul militar.

 22. 14 noiembrie 1975

  Jong-sik Kim moare după ce este lovit cu brutalitate și torturat de personalul militar deoarece este obiector de conștiință privind serviciul militar.

 23. 1975

  Președintele Park Jeong-hee instituie înrolarea obligatorie în armată, pretinzând participare totală. Bărbații Martori sunt duși cu forța în centre de recrutare.

 24. 30 ianuarie 1973

  Intră în vigoare un act special prin care sunt pedepsiți cei ce încalcă legea privind serviciul militar, perioada maximă de condamnare pentru obiectorii de conștiință fiind mărită de la trei ani la zece ani. Drept urmare, unii suferă condamnări repetate.

 25. 1953

  Începe în Coreea de Sud arestarea obiectorilor de conștiință privind serviciul militar.

^ par. 4 Coreea de Sud este stat semnatar al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (ICCPR) și al Primului protocol facultativ la ICCPR, ceea ce le permite cetățenilor Coreei de Sud să înștiințeze în scris CCPR despre violarea ICCPR.