Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

Câțiva dintre semnatarii petiției, unii membri ai familiilor lor, precum și echipa de avocați, după înaintarea petiției pentru recunoașterea dreptului la obiecția de conștiință în ce privește serviciul militar

8 SEPTEMBRIE 2017
COREEA DE SUD

În Coreea de Sud se ajunge la un consens privind recunoașterea dreptului la obiecția de conștiință

În Coreea de Sud se ajunge la un consens privind recunoașterea dreptului la obiecția de conștiință

În iulie 2015, Curtea Constituțională a Coreei de Sud a organizat o audiere publică pe tema obiecției de conștiință privind serviciul militar. Deși Curtea Constituțională nu s-a pronunțat încă în această chestiune și nici nu a fost adoptată o nouă lege, în Coreea de Sud se observă, în prezent, o deschidere tot mai mare în favoarea recunoașterii dreptului la obiecția de conștiință privind serviciul militar. Instanțele inferioare, opinia publică, comunitatea juridică, precum și organismele naționale și internaționale care militează pentru drepturile omului susțin necesitatea găsirii unei soluții nepunitive în ce privește exercitarea dreptului la libertate de conștiință.

O schimbare de opinie fără precedent reflectată în sentințele judecătorești

În săptămâna care a început la 7 august 2017, șapte tineri judecați pentru refuzul lor de a efectua serviciul militar pe motive de conștiință au fost declarați nevinovați, fapt fără precedent. De-a lungul timpului, instanțele sud-coreene au condamnat peste 19 000 de obiectori de conștiință. Însă 38 (dintr-un total de 42) de decizii favorabile obiectorilor de conștiință au fost pronunțate începând cu luna mai 2015, 25 dintre acestea numai în 2017.

În așteptarea deciziei din partea Curții Constituționale, câteva instanțe au amânat pronunțarea unei sentințe, ceea ce a dus la creșterea numărului de cazuri pe rol. Dl Du-jin Oh, un avocat care a reprezentat în instanță mulți obiectori de conștiință, a observat că, față de anii precedenți, numărul cazurilor pe rol implicând obiecția de conștiință a crescut de cinci ori.

Creșterea numărului de decizii favorabile obiectorilor de conștiință pronunțate de instanțele de fond (6 în 2015, 7 în 2016 și 25 în 2017) și creșterea numărului de cazuri pe rol (de la circa 100 la peste 500) indică o schimbare de mentalitate în sistemul judiciar sud-coreean

În ultimul timp se observă o schimbare de mentalitate în sistemul judiciar sud-coreean. Când au pronunțat sentința prin care i-au declarat nevinovați pe obiectorii de conștiință, multe instanțe au precizat că, în absența unui serviciu alternativ civil, pedepsirea obiectorilor de conștiință constituie o încălcare a dreptului la libertatea de conștiință, drept garantat de constituție. Alte instanțe au decis că obiecția de conștiință constituie „un motiv întemeiat” pentru a refuza prezentarea la încorporare, așa cum se menționează în legea privind serviciul militar.

Opinia publică

Deși opinia publică nu este un factor determinant în ce privește recunoașterea și protecția drepturilor omului, Ministerul Apărării s-a folosit de lipsa de popularitate în rândul populației a obiecției de conștiință pentru a-și justifica refuzul de a soluționa această chestiune. Însă se observă o schimbare de mentalitate. Dacă în 2005, doar 10% dintre participanții la un sondaj au declarat că erau de acord cu recunoașterea dreptului la obiecția de conștiință, în mai 2016, 70% dintre participanți s-au declarat de acord cu implementarea unui serviciu civil ca alternativă la serviciul militar. Potrivit unui sondaj efectuat în iulie 2016 de Baroul din Seul, peste 80% dintre membrii baroului au susținut recunoașterea acestui drept.

Opinii și decizii ale organismelor pentru drepturilor omului

Comisia Națională pentru Drepturile Omului din Coreea (Comisia) a observat că schimbarea de opinie din societatea sud-coreeană a determinat autoritățile legislative să propună, în cadrul a trei amendamente, implementarea serviciului alternativ. Proiectul de lege putea fi analizat de Adunarea Națională cu ocazia sesiunii care începea în iunie 2017. De asemenea, Comisia a luat în considerare opinii și decizii ale organismelor internaționale în legătură cu această chestiune și a analizat în ce măsură propunerile se armonizau cu standardele internaționale privind serviciul alternativ civil. Apoi, Comisia a prezentat guvernului sud-coreean concluziile ei referitoare la implementarea unui serviciu alternativ civil care să respecte standardele internaționale și care să poată fi acceptat de Martorii lui Iehova și de alții.

O promisiune și o petiție

La 10 mai 2017, cu ocazia învestirii sale ca președinte, Jae-in Moon, avocat cu o bogată experiență în apărarea drepturilor omului, a făcut următoarea promisiune: „Între drepturile fundamentale garantate de Constituție, libertatea de conștiință este un drept de maximă importanță. Prin urmare, vă promit că voi implementa un serviciu alternativ și voi elimina actuala procedură care pedepsește cu închisoarea obiectorii de conștiință”.

Un avocat înaintează petiția unui funcționar

La 11 august 2017, o delegație care reprezenta 904 obiectori de conștiință a înaintat noului președinte o petiție prin care se solicita recunoașterea de către guvern a dreptului la obiecția de conștiință și, ca urmare, eliberarea celor închiși și implementarea unui serviciu alternativ civil. Printre semnatarii petiției se numărau 360 de obiectori de conștiință aflați în închisoare și 544 de obiectori al căror proces, în momentul înaintării petiției, era pe rol la diferite niveluri în instanță.

O ocazie ce ar putea constitui un moment de cotitură în istoria drepturilor omului

Hyun-soo Kim

Hyun-soo Kim, unul dintre semnatarii petiției, a mărturisit ce semnifică această acțiune pentru el: „Aștept cu nerăbdare implementarea unui serviciu alternativ în conformitate cu standardele internaționale, un serviciu totalmente civil, care să nu aibă legătură cu armata și nici să nu fie supravegheat de armată. Sunt dispus să prestez un serviciu social, să particip la acțiuni de ajutorare în caz de dezastru sau să lucrez în orice alt domeniu voi fi repartizat. Voi avea un sentiment de împlinire știind că voi face o muncă în folosul comunității”.

Martorii lui Iehova și alte persoane se bucură să vadă această schimbare de opinie care ar putea avea drept rezultat schimbarea unor proceduri cu caracter punitiv aplicate în cazul a mii de bărbați de-a lungul a șapte decenii. Martorii le sunt recunoscători președintelui Moon, membrilor Adunării Naționale, precum și sistemului judiciar sud-coreean atât pentru interesul sincer și respectul manifestate față de cei care refuză efectuarea serviciului militar pe motive de conștiință, cât și pentru dispoziția lor de a găsi o soluție privind această chestiune.