Martorii lui Iehova sunt activi în Bulgaria din 1888. În 1938, ei au fost înregistrați ca persoană juridică la nivel național, dar au pierdut această înregistrare în 1944, când a venit la putere regimul comunist. Martorilor li s-au impus restricții severe până în 1991, când persoana lor juridică, Asociația Creștină a Martorilor lui Iehova, a fost înregistrată oficial. Totuși, în 1994, în urma unei campanii de defăimare care viza religiile „netradiționale” și a adoptării unei legi a cultelor mai restrictive, Martorii lui Iehova și alte minorități religioase și-au pierdut statutul legal. Ca urmare, poliția i-a arestat pe unii Martori, a întrerupt unele întruniri religioase ținute de ei și le-a confiscat publicații. Instanțele bulgare nu le-au asigurat Martorilor protecție juridică.

După ce au epuizat toate căile de atac interne, Martorii s-au adresat Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). În 1998, 2001 și 2004, CEDO a acceptat înțelegerile amiabile la care au ajuns Martorii și guvernul bulgar. În urma acestor înțelegeri, guvernul i-a reînregistrat pe Martorii lui Iehova drept cult religios. De asemenea, le-a recunoscut dreptul la libertatea religioasă, inclusiv dreptul la obiecția de conștiință privind serviciul militar, dreptul de a efectua un serviciu alternativ civil și dreptul de a-și exprima liber credința.

Martorii lui Iehova din Bulgaria sunt recunoscători pentru libertatea religioasă de care se bucură și, în general, își pot desfășura activitățile religioase fără probleme. Totuși, unele autorități municipale le restricționează activitatea aplicând greșit unele ordine locale la lucrarea lor publică de predicare sau refuzând să le acorde autorizațiile necesare pentru sălile Regatului. În plus, unii cetățeni i-au agresat fizic și i-au hărțuit pe Martorii lui Iehova. Deși autoritățile au asigurat un oarecare sprijin, ele nu i-au urmărit penal pe atacatori și nici nu au ocrotit victimele. Martorii continuă să aibă întrevederi cu oficiali bulgari pentru a soluționa aceste probleme. Un caz care privește acordarea autorizației pentru o sală a Regatului așteaptă să fie analizat de CEDO.