Salt la conţinut

9 AUGUST 2016
ARMENIA

Primii Martori ai lui Iehova din Armenia încheie serviciul civil alternativ

Primii Martori ai lui Iehova din Armenia încheie serviciul civil alternativ

Primii tineri Martori din Armenia care beneficiază de programul privind serviciul civil alternativ își îndeplinesc în mod conștiincios datoria față de țară. Martorii lui Iehova din generația anterioară au fost pedepsiți cu închisoarea întrucât au refuzat să efectueze serviciul militar din motive de conștiință. Totuși, în 2013, Republica Armenia a făcut unele schimbări legislative pentru a pune la dispoziția cetățenilor un serviciu civil în locul serviciului militar. Până în prezent, peste 200 de Martori au fost înscriși în program. Șaisprezece Martori și-au încheiat serviciul civil la sfârșitul lunii iunie 2016.

Programul privind serviciul civil alternativ dă rezultate

Primii tineri Martori care au terminat programul au fost inițial închiși pentru că au refuzat să satisfacă serviciul militar. Când noua lege a intrat în vigoare, acești Martori au fost incluși în programul privind serviciul civil alternativ. În ianuarie 2014, ei au început să lucreze ca peisagiști, lucrători pentru salubrizarea căilor publice, personal auxiliar sanitar sau lucrători în alte domenii.

Tinerii care au efectuat serviciul civil sunt recunoscători că guvernul le-a dat posibilitatea de a-și servi țara într-un mod constructiv; ei au contribuit la înfrumusețarea spațiului public și la îngrijirea celor aflați în nevoie. Datorită acestui program, tinerii care își finalizează repartițiile încredințate își pot continua viața ca membri utili ai societății, fără stigmatul cazierului judiciar.

În cadrul programului privind serviciul alternativ, Davit Arakelyan, în vârstă de 22 de ani, a lucrat ca infirmier la un azil. El a spus: „Acest serviciu m-a ajutat să devin mai serios, mai responsabil și mai harnic. Sunt fericit că mi-am putut îndeplini datoria față de țară ajutându-i pe alții. Membrii conducerii, angajații și chiar unele persoane din azil ne-au lăudat pentru munca depusă”. Mikhayil Manasyan, care are tot 22 de ani, a lucrat în cadrul Ministerului pentru Situații de Urgență. El a declarat: „Datorită acestui serviciu, am învățat o nouă meserie, iar acum repartiția poate deveni locul meu de muncă. De asemenea, am putut să-mi servesc țara fără să-mi încalc conștiința”.

Vor urma și alte țări exemplul Armeniei privind serviciul civil alternativ?

Recent, Armenia și-a amendat Constituția pentru a include dreptul la obiecția de conștiință. Articolul 41, paragraful 3, din noua constituție, care a intrat în vigoare în decembrie 2015, precizează: „Orice cetățean care refuză serviciul militar pe motive religioase sau în baza convingerilor sale are dreptul să îl înlocuiască cu un serviciu alternativ, conform procedurii prevăzute de lege”. Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a lăudat Armenia pentru această măsură, numind-o „o modalitate impresionantă de a implementa decizia dată în cauza Bayatyan împotriva Armeniei *, [care] trebuie apreciată”.

Acest program privind serviciul civil alternativ aduce Armenia în armonie cu standardele internaționale. Armenia a progresat de la statutul de regim care îi pedepsește pe obiectorii de conștiință la unul care respectă dreptul la libertatea de conștiință. Foloasele acestei politici constituie un exemplu pentru țările care îi pedepsesc pe obiectorii de conștiință. Exemplul Armeniei demonstrează că implementarea unui astfel de program poate satisface atât necesitățile guvernului, cât și pe cele ale cetățenilor.

Vorbind în numele Martorilor lui Iehova din Armenia, Tigran Harutyunyan a afirmat: „Suntem recunoscători că guvernul armean a luat măsuri pentru a ocroti drepturile fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la obiecția de conștiință. În prezent, tinerii Martori din Armenia își pot îndeplini obligația față de guvern într-un mod care le respectă conștiința și care aduce foloase comunității”.

^ par. 8 Decizia dată de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Bayatyan împotriva Armeniei ([GC], nr. 23459/03, CEDO 2011) a constituit o piatră de hotar pentru cauze de acest gen. Pentru prima dată, curtea a decis că dreptul la obiecția de conștiință privind serviciul militar intră sub incidența articolului 9 (libertatea de gândire, de conștiință și de religie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.