Salt la conţinut

16 OCTOMBRIE 2017
ARMENIA

Curtea Europeană a Drepturilor Omului susține drepturile obiectorilor de conștiință din Armenia

Curtea Europeană a Drepturilor Omului susține drepturile obiectorilor de conștiință din Armenia

La 12 octombrie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că patru Martori ai lui Iehova din Armenia au fost condamnați pe nedrept la închisoare deoarece au refuzat să satisfacă serviciul alternativ aflat sub controlul și supravegherea armatei. Potrivit CEDO, condamnarea celor patru tineri este nejustificată, întrucât Armenia nu pune la dispoziție un serviciu alternativ cu adevărat civil.

În cauza Adyan și alții împotriva Armeniei, reclamanții sunt Artur Adyan, Vahagn Margaryan, Harutyun Khachatryan și Garegin Avetisyan, fiecare dintre ei fiind condamnat în vara anului 2011 la doi ani și jumătate de închisoare. CEDO a decis că, prin urmărirea lor penală și condamnarea lor, acestor tineri li s-a încălcat dreptul la libertatea de conștiință și de religie garantat de articolul 9 al Convenției europene a drepturilor omului (Convenția). Armeniei i s-a cerut să-i plătească fiecărui reclamant 12 000 de euro ca despăgubiri pentru repararea prejudiciului moral cauzat.

Acești tineri au fost condamnați la scurt timp după ce Marea Cameră a CEDO a decis în cauza Bayatyan împotriva Armeniei (2011) că dreptul obiectorilor de conștiință de a refuza serviciul militar este ocrotit de Convenție. * Prin urmare, Armeniei i s-a cerut să le ofere obiectorilor de conștiință un serviciu alternativ. Însă, serviciul alternativ disponibil la acea vreme în Armenia nu corespundea standardelor internaționale întrucât se afla sub controlul și supravegherea armatei. Deoarece au refuzat această formă de serviciu alternativ, cei patru tineri, precum și alți zeci de Martori, au fost închiși. În cauza Adyan, CEDO a decis că Armenia trebuie să le ofere obiectorilor de conștiință „o alternativă la serviciul militar totalmente civilă, care să nu aibă caracter restrictiv sau punitiv”.

Spre sfârșitul anului 2013, după eliberarea din închisoare a celor patru tineri, Armenia a implementat, în cele din urmă, un serviciu alternativ totalmente civil, care nu este nici controlat, nici supravegheat de armată. Ca urmare, Martorii lui Iehova din Armenia care sunt obiectori de conștiință nu mai sunt închiși pentru că își respectă conștiința instruită biblic și refuză să efectueze serviciul militar. Ei sunt foarte recunoscători pentru posibilitatea de a efectua un serviciu alternativ cu adevărat civil.

^ par. 3 Bayatyan împotriva Armeniei [MC], nr. 23459/03, CEDO 2011