Vor reveni morţii la viaţă?

Creatorul vieţii poate să-i readucă la viaţă pe cei care au murit

Iehova Dumnezeu este Sursa vieţii (Psalmul 36:9). Prin urmare, nu este logic să credem că el îi poate readuce la viaţă pe cei care au murit? Biblia ne dă asigurarea că Dumnezeu va face lucrul acesta. (Citiţi Faptele 24:15.)

Dumnezeu a creat omul ca să trăiască veşnic pe pământ (Geneza 1:31; 2:15-17). El nu a renunţat la acest scop. Dumnezeu suferă când vede că, în prezent, viaţa noastră este plină de necazuri şi se sfârşeşte foarte repede. (Citiţi Iov 14:1, 14, 15.)

Unde vor trăi cei care vor învia?

I-a creat Dumnezeu pe oameni să trăiască în cer? Nu. Îngerii au fost creaţi să locuiască în cer, iar oamenii au primit ca locuinţă pământul (Geneza 1:28; Iov 38:4, 7). Având în minte acest lucru, să ne gândim la învierile pe care le-a făcut Isus. El a înviat oameni pe pământ. În mod asemănător, majoritatea celor care vor învia vor reveni la viaţă pe pământ. (Citiţi Ioan 5:28, 29; 11:44.)

Cu toate acestea, Dumnezeu a ales câţiva oameni să învie în cer, unde vor avea corpuri spirituale (Luca 12:32; 1 Corinteni 15:49, 50). Aceştia vor domni ca regi împreună cu Cristos peste pământ. (Citiţi Revelaţia 5:9, 10.)