Ce este Ziua Judecăţii?

De ce Ziua Judecăţii va fi un timp de bucurie?

În timpurile biblice, Dumnezeu a numit judecători pentru a înlătura nedreptatea din mijlocul poporului său (Judecătorii 2:18). Biblia arată că Ziua Judecăţii va fi un timp de bucurie, când Iehova, Judecătorul întregului pământ, va înlătura nedreptatea de pe pământ. (Citiţi Psalmul 96:12, 13; Isaia 26:9.)

Dumnezeu l-a numit pe Isus să le facă dreptate atât celor vii, cât şi celor morţi (Faptele 10:42; 17:31). Mulţi oameni au murit fără să-l cunoască pe Dumnezeu. În timpul Zilei Judecăţii, Isus îi va readuce la viaţă pe aceşti oameni, pentru ca ei să aibă ocazia să-l cunoască şi să-l iubească pe adevăratul Dumnezeu. (Citiţi Faptele 24:15.)

De ce Ziua Judecăţii va dura o mie de ani?

Morţii vor fi readuşi la viaţă în timpul miei de ani (Revelaţia 20:4, 12). Ei vor avea nevoie de timp pentru a învăţa căile lui Dumnezeu şi pentru a asculta de el. Contrar opiniei larg răspândite, Biblia arată că oamenii vor fi judecaţi pentru faptele pe care le vor face după ce vor fi înviaţi. (Citiţi Romani 6:7.)

De asemenea, Biblia vorbeşte despre o zi de judecată care va avea loc în curând, înainte de începerea celor o mie de ani. Această zi este numită şi sfârşitul, aşa cum s-a arătat în articolele introductive ale acestui număr. Atunci, Dumnezeu îi va înlătura pe toţi oamenii răi, lipsiţi de pietate (2 Petru 3:7). De aceea, acum este momentul să dovedim că îl iubim pe Dumnezeu. (Citiţi 2 Petru 3:9, 13.)