Iată cum ar putea decurge o conversaţie între un Martor al lui Iehova şi un locatar. Să ne imaginăm că un Martor pe nume Mihai îl revizitează pe un domn pe nume Doru.

VISUL LUI NEBUCADNEŢAR – SCURTĂ RECAPITULARE

Mihai: Mă bucur să te revăd. Aştept mereu cu nerăbdare studiul nostru săptămânal. * Ce mai faci?

Doru: Mulţumesc, bine.

Mihai: Excelent. Data trecută am discutat despre motivul pentru care Martorii lui Iehova susţin că Regatul lui Dumnezeu a început să domnească în 1914. * O dovadă importantă în acest sens se găseşte în capitolul 4 al cărţii biblice Daniel. Îţi aminteşti ce scrie acolo?

Doru: Da, se spune că regele Nebucadneţar a avut un vis despre un copac uriaş.

Mihai: Foarte bine. În visul său, Nebucadneţar a văzut un copac care ajungea până la cer. El a auzit un mesager al lui Dumnezeu poruncind ca acest copac să fie tăiat, însă butucul cu rădăcinile lui să fie lăsate în pământ. După şapte timpuri, copacul avea să crească din nou. * Am discutat şi despre faptul că profeţia are două împliniri. Îţi aminteşti care a fost prima împlinire?

Doru: Din câte îmi amintesc, prima împlinire a avut loc în persoana lui Nebucadneţar, care a suferit şapte ani de o boală mintală.

Mihai: Aşa este. Nebucadneţar şi-a pierdut un timp sănătatea mintală, iar domnia sa a fost întreruptă. Dar, în ce priveşte a doua împlinire, mai amplă, domnia lui Dumnezeu avea să fie întreruptă, într-un anumit sens, şapte timpuri. Aşa cum am văzut, cele şapte timpuri au început în anul 607 î.e.n., când Ierusalimul a fost distrus. De atunci, niciun rege pământesc nu a mai reprezentat guvernarea lui Iehova Dumnezeu peste poporul său. Totuşi, la sfârşitul celor şapte timpuri, Dumnezeu avea să numească un nou rege peste poporul său, dar nu un rege pământesc, ci unul ceresc. Cu alte cuvinte, sfârşitul celor şapte timpuri avea să marcheze începutul domniei Regatului ceresc al lui Dumnezeu. Data trecută am înţeles când au început cele şapte timpuri. Acum, dacă stabilim durata lor, vom afla când a început să guverneze Regatul lui Dumnezeu. Până aici este totul clar?

Doru: Da, recapitularea aceasta m-a ajutat să-mi împrospătez memoria.

 Mihai: Perfect. Astăzi vom aprofunda subiectul şi vom afla cât au durat cele şapte timpuri. Am revăzut în publicaţiile noastre înţelegerea acestei profeţii ca să ţi-o pot explica şi ţie.

Doru: M-ai făcut curios.

CELE ŞAPTE TIMPURI SE ÎNCHEIE – ÎNCEP ZILELE DIN URMĂ

Mihai: În ce priveşte prima împlinire a profeţiei, cea referitoare la Nebucadneţar, cele şapte timpuri au durat, se pare, şapte ani literali. Dar, în împlinirea la scară mai mare, cea referitoare la Regatul lui Dumnezeu, cele şapte timpuri aveau să dureze mult mai mult.

Doru: Ce vrei să spui?

Mihai: Aşa cum am văzut, cele şapte timpuri au început în 607 î.e.n., când Ierusalimul a fost distrus. Dacă numărăm din acel an şapte ani literali, ajungem în anul 600 î.e.n. Dar în acel an nu s-a întâmplat nimic important cu privire la domnia lui Dumnezeu. În plus, aşa cum am analizat, Isus a arătat secole mai târziu, când a venit pe pământ, că cele şapte timpuri nu se terminaseră încă.

Doru: Da, aşa este, îmi amintesc.

Mihai: Prin urmare, în loc să reprezinte ani literali, cele şapte timpuri aveau să se întindă pe o perioadă mai lungă.

Doru: Cât avea să dureze această perioadă?

Mihai: Cartea biblică Revelaţia, al cărei subiect este strâns legat de cartea lui Daniel, ne ajută să stabilim durata exactă a celor şapte timpuri. Aici se vorbeşte despre o perioadă de trei timpuri şi jumătate, care durează 1 260 de zile. Astfel, şapte timpuri, adică dublul perioadei de trei timpuri şi jumătate, ar echivala cu 2 520 de zile. Înţelegi ce vreau să spun?

Doru: Desigur. Dar tot nu văd legătura cu 1914, anul în care se consideră că a început să domnească Regatul lui Dumnezeu.

Mihai: În unele profeţii biblice, o zi reprezintă un an. * Dacă aplicăm regula o zi pentru un an, cele şapte timpuri ar echivala cu 2 520 de ani. Numărând 2 520 de ani din anul 607 î.e.n., ajungem în anul 1914. * În acest an s-au încheiat cele şapte timpuri, când Isus a început să domnească în calitate de Rege al Regatului lui Dumnezeu. Un alt argument important îl constituie evenimentele ce au loc la nivel mondial începând din 1914. Biblia a prezis că aceste evenimente vor avea loc în zilele din urmă.

Doru: La ce evenimente te referi?

Mihai: Referindu-se la momentul când avea să-şi înceapă domnia în cer, Isus a spus în Matei 24:7: „Se va ridica naţiune contra naţiune şi regat contra regat, vor fi lipsuri de alimente şi cutremure de pământ dintr-un loc în altul”. Isus a prezis că, în acea perioadă, vor fi lipsuri de alimente şi cutremure de pământ. Nimeni nu poate nega că în secolul trecut au avut loc multe evenimente de acest gen, nu-i aşa?

Doru: Da, aşa este.

Mihai: În aceste versete, Isus a prezis şi că în timpul prezenţei sale ca Rege al Regatului lui Dumnezeu vor avea loc conflicte armate. Cartea biblică Revelaţia a prezis că în timpul sfârşitului nu vor fi doar conflicte armate la nivel local, ci şi războaie care vor cuprinde întregul pământ. * Îţi aminteşti când a izbucnit Primul Război Mondial?

 Doru: În 1914, anul în care, după cum ai spus, a început să domnească Isus! N-am făcut niciodată legătura între aceste două evenimente.

Mihai: Când analizăm profeţia despre cele şapte timpuri împreună cu alte profeţii referitoare la zilele din urmă, ajungem la o înţelegere clară a lucrurilor. Martorii lui Iehova nutresc convingerea că Isus a început să domnească în calitate de Rege al Regatului lui Dumnezeu în 1914 şi că zilele din urmă au început în acelaşi an. *

Doru: Încerc să pun cap la cap toate aceste informaţii.

Mihai: Te înţeleg perfect. Aşa cum ţi-am spus, şi mie mi-a luat ceva timp să înţeleg bine această profeţie. Sper însă că discuţia noastră te-a convins că, deşi anul 1914 nu este menţionat în Biblie, învăţătura Martorilor lui Iehova referitoare la acest an se bazează pe Biblie.

Doru: Întotdeauna am apreciat că vă argumentaţi convingerile cu Biblia. Dar totul mi se pare foarte complicat! De ce Dumnezeu nu a spus clar în Biblie că Isus va începe să guverneze în cer în 1914?

Mihai: Bună întrebare. De fapt, sunt multe lucruri pe care Biblia nu le menţionează în mod explicit. De exemplu, de ce a vrut Dumnezeu ca Biblia să fie scrisă în aşa fel încât oamenii să depună eforturi pentru a o înţelege? Am putea vorbi cu altă ocazie despre acest subiect.

Doru: Mi-ar plăcea foarte mult.

Există un subiect biblic cu privire la care v-aţi pus întrebări? Aţi vrea să cunoaşteţi mai multe despre convingerile Martorilor lui Iehova sau despre modul lor de închinare? Când îi veţi întâlni pe Martorii lui Iehova, nu ezitaţi să-i abordaţi. Ei vor fi încântaţi să vă răspundă la întrebări.

^ par. 5 În cadrul unui program de studiere gratuită a Bibliei, Martorii lui Iehova poartă discuţii biblice pe subiecte cu semenii lor.

^ par. 7 Vezi articolul, „O conversaţie cu un Martor al lui Iehova – Când a început să domnească Regatul lui Dumnezeu? (Partea I)”, apărut în numărul din 1 octombrie 2014 al acestei reviste.

^ par. 24 Vezi chenarul „Copacul din visul lui Nebucadneţar”.

^ par. 30 Vezi capitolul 9 al cărţii Ce ne învaţă în realitate Biblia?, publicată de Martorii lui Iehova. Disponibilă şi pe www.jw.org.