„Dumnezeu, care îi mângâie pe cei abătuţi, ne-a mângâiat.” (2 CORINTENI 7:6)

„Fiul lui Dumnezeu . . . m-a iubit şi s-a dat pe sine pentru mine.” (GALATENI 2:20)

DE CE SE ÎNDOIESC UNII: Chiar şi când au nevoie cu disperare de mângâiere, unii oameni ezită să-l roage pe Dumnezeu să-i ajute deoarece consideră că acest lucru ar fi o dovadă de egoism. O femeie pe nume Raquel a spus: „Când văd prin ce necazuri trec mulţi oameni din întreaga lume, grijile mele par atât de neînsemnate, încât mă reţin să-l rog pe Dumnezeu să mă ajute”.

CE SPUNE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU: Dumnezeu a luat deja măsuri pentru a-i ajuta şi a-i mângâia pe oameni. Toţi oamenii au moştenit păcatul şi, de aceea, nu se pot ridica la înălţimea cerinţelor divine. Totuşi, Dumnezeu „ne-a iubit pe noi şi l-a trimis pe Fiul său [Isus Cristos] ca jertfă de împăcare pentru păcatele noastre” (1 Ioan 4:10). Datorită jertfei lui Isus, păcatele noastre pot fi iertate şi putem avea o conştiinţă curată şi speranţa de a trăi veşnic într-o lume nouă, în care va domni pacea. * Dar a fost oferită această jertfă pentru omenire, ca întreg, sau reflectă ea interesul lui Dumnezeu faţă de fiecare om?

Fiind foarte recunoscător pentru jertfa lui Isus, apostolul Pavel a scris: „Trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe sine pentru mine” (Galateni 2:20). Într-adevăr, Isus şi-a dat viaţa înainte ca Pavel să devină creştin. Totuşi, pentru Pavel, această jertfă era un dar de la Dumnezeu.

Moartea de jertfă a lui Isus este darul pe care Dumnezeu ţi l-a oferit şi ţie. Acest dar dovedeşte că eşti valoros în ochii lui Dumnezeu. Prin el poţi primi „mângâiere veşnică şi o speranţă minunată” şi poţi ‘fi întărit în orice faptă şi cuvânt bun!’ (2 Tesaloniceni 2:16, 17).

Într-adevăr, Isus şi-a dat viaţa ca jertfă cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Ce dovezi există că Dumnezeu te atrage la el?

^ par. 5 Pentru mai multe informaţii despre jertfa lui Isus, vezi capitolul 5 al cărţii Ce ne învaţă în realitate Biblia?, publicată de Martorii lui Iehova.