Specialiştii în sănătate mintală consideră că oamenii au nevoie de valori spirituale pentru a fi cu adevărat fericiţi. Lucrul acesta se poate observa în faptul că unii oameni îşi folosesc întreaga energie pentru a se dedica unei persoane, unei cauze sau unei mişcări. Alţii îşi petrec timpul liber în natură sau îl dedică artei, muzicii ori altor domenii de interes. Totuşi, cei mai mulţi nu simt că aceste activităţi le aduc o satisfacţie durabilă.

Dumnezeu vrea ca oamenii să fie fericiţi atât în prezent, cât şi în viitor

Pentru cititorii Bibliei nu este o noutate că oamenii se nasc cu necesităţi spirituale. Primele capitole ale Genezei arată că, după ce i-a creat pe primii oameni, Dumnezeu le-a vorbit cu regularitate, dându-le astfel posibilitatea să stabilească o legătură spirituală cu el (Geneza 3:8–10). Oamenii n-au fost creaţi să trăiască independent de Făuritorul lor, ci cu nevoia de a comunica permanent cu el. Biblia face deseori referire la această necesitate a omului.

De exemplu, Isus a afirmat: „Fericiţi sunt cei conştienţi de necesităţile lor spirituale“ (Matei 5:3). Din aceste cuvinte înţelegem că putem fi fericiţi doar dacă ne satisfacem necesităţile spirituale. În ce fel? Răspunsul la această întrebare se găseşte în cuvintele lui Isus: „Omul să nu trăiască numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Iehova“ (Matei 4:4). Cum ne ajută cuvintele lui Dumnezeu, adică gândurile şi instrucţiunile sale consemnate în Biblie, să ducem o viaţă fericită şi plină de sens? Să analizăm trei modalităţi importante.

Avem nevoie de o îndrumare bună

Astăzi există numeroşi specialişti care oferă sfaturi cu privire la relaţiile interumane, iubire, viaţă de familie, rezolvarea neînţelegerilor, fericire şi chiar cu privire la scopul vieţii. Totuşi, Iehova Dumnezeu, Creatorul omenirii, este cel mai în măsură să ofere o îndrumare echilibrată şi sănătoasă în toate aceste domenii.

Asemenea unui manual cu instrucţiuni, Biblia ne oferă îndrumări cu privire la modul în care să ne trăim viaţa

 Să ilustrăm: Când cumperi un echipament nou, cum ar fi un aparat de fotografiat sau un calculator, te aştepţi să primeşti un manual cu instrucţiuni, care te va ajuta să dai o utilizare cât mai bună noii tale achiziţii şi să te bucuri de ea cât mai mult. Biblia poate fi asemănată cu un astfel de manual. Ea este o carte pe care Dumnezeu, în calitate de „fabricant“, a pus-o la dispoziţia utilizatorilor, adică a noastră. Acest manual arată cu ce scop a fost proiectat „produsul“, adică viaţa noastră, şi cum ar trebui folosit pentru a obţine rezultate cât mai bune.

Ca orice manual cu instrucţiuni clare, Biblia îşi avertizează cititorii cu privire la practicile care sunt dăunătoare. Sfaturile oferite de oameni ar putea părea atrăgătoare sau chiar practice. Însă nu este logic să credem că vom obţine cele mai bune rezultate şi vom evita problemele numai dacă urmăm instrucţiunile Fabricantului?

„Eu, Iehova, sunt Dumnezeul tău, Cel care te învaţă ce-ţi este de folos, Cel care te călăuzeşte pe calea pe care trebuie să umbli. O, de-ai lua aminte la poruncile mele! Atunci pacea ta ar fi ca un râu şi dreptatea ta ca valurile mării!“ (Isaia 48:17, 18)

În Biblie găsim îndrumarea şi ajutorul de care avem nevoie

Deşi ne oferă îndrumări şi instrucţiuni, Iehova Dumnezeu nu ne obligă să le respectăm. Dimpotrivă, întrucât ne iubeşte şi vrea să ne ajute, el ne adresează cu multă afecţiune îndemnul: „Eu, Iehova, sunt Dumnezeul tău, Cel care te învaţă ce-ţi este de folos, Cel care te călăuzeşte pe calea pe care trebuie să umbli. O, de-ai lua aminte la poruncile mele! Atunci pacea ta ar fi ca un râu şi dreptatea ta ca valurile mării!“ (Isaia 48:17, 18). Dacă ţinem cont de îndrumările lui Dumnezeu, vom avea o viaţă plină de satisfacţii. Cu alte cuvinte, fără Dumnezeu nu putem fi fericiţi.

Avem nevoie de soluţii la problemele vieţii

Unii cred că n-au nevoie de Dumnezeu deoarece întâmplările triste din viaţa lor nu sunt compatibile cu credinţa într-un Dumnezeu iubitor. De exemplu, ei se întreabă de ce suferă oamenii buni, de ce se nasc copii cu malformaţii sau de ce este viaţa atât de nedreaptă. Aceste întrebări sunt cât se poate de pertinente, iar găsirea unor răspunsuri demne de încredere poate avea un impact profund asupra vieţii noastre. Totuşi, în loc să ne grăbim să-l învinuim pe Dumnezeu, ar fi mai bine să vedem ce spune Cuvântul său cu privire la acest subiect.

În Geneza, capitolul 3, găsim cuvintele lui Satan, care i-a convins pe primii oameni să încalce porunca lui Iehova Dumnezeu de a nu mânca din pomul cunoaşterii binelui şi răului. Folosindu-se de un şarpe, Satan i-a spus Evei: „În mod sigur nu veţi muri. Căci Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul“ (Geneza 2:16, 17; 3:4, 5).

Prin aceste cuvinte, Satan a insinuat nu numai că Dumnezeu este mincinos, dar şi că modul său de a guverna este nedrept. Diavolul a susţinut că era în folosul oamenilor să asculte de el. Cum puteau fi rezolvate aceste controverse? Iehova a considerat că era bine să lase evenimentele să-şi urmeze cursul, pentru ca toate creaturile să-şi dea seama dacă acuzaţiile aduse la adresa lui sunt adevărate sau false. De fapt, Dumnezeu le-a dat  posibilitatea lui Satan şi celor ce au trecut de partea lui să demonstreze că oamenii pot fi fericiţi fără îndrumarea lui Dumnezeu.

Care crezi că este răspunsul la afirmaţiile lui Satan? Se pot guverna oamenii şi pot fi fericiţi fără Dumnezeu? Suferinţele, nedreptăţile, bolile şi moartea, precum şi criminalitatea, degradarea morală, războaiele, genocidurile şi alte atrocităţi care s-au abătut asupra omenirii de-a lungul secolelor sunt dovezi clare că încercările omului de a se guverna au eşuat în mod lamentabil. Biblia îndreaptă atenţia spre principala cauză a stării deplorabile în care ne aflăm: „Un om stăpâneşte peste alt om spre paguba lui“ (Eclesiastul 8:9). Prin urmare, Dumnezeu nu se face vinovat de suferinţa oamenilor.

În lumina acestei explicaţii, este limpede că trebuie să ne îndreptăm spre Dumnezeu nu numai pentru a găsi răspuns la întrebările tulburătoare care ne frământă, ci şi pentru a afla ce va face Dumnezeu ca să soluţioneze problemele omenirii.

Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu

Oamenii au dorit dintotdeauna să scape de boli, bătrâneţe şi moarte. De aceea, au sacrificat timp, energie şi bani pentru a atinge acest ideal, însă fără niciun rezultat. Unii au sperat să găsească legendarul elixir al tinereţii, fântâna vieţii sau alte lucruri asemănătoare. Dar toate aceste visuri s-au dovedit a fi doar iluzii.

Dumnezeu vrea ca oamenii să fie fericiţi şi să se bucure de viaţă. Acesta a fost scopul său originar, la care nu a renunţat (Geneza 1:27, 28; Isaia 45:18). El ne-a dat asigurarea că ceea ce îşi propune va realiza negreşit (Isaia 55:10, 11). Biblia vorbeşte despre promisiunea lui Dumnezeu de a restabili condiţiile paradiziace care au existat pe pământ când i-a creat pe primii oameni. În ultima carte a Bibliei, găsim următoarele cuvinte: „El [Iehova Dumnezeu] va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile de odinioară au trecut“ (Revelaţia 21:4). Cum va restabili Dumnezeu aceste condiţii minunate şi cum ne vom putea bucura de ele?

Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi-a învăţat continuatorii să se roage pentru înfăptuirea voinţei lui Dumnezeu. Mulţi oameni cunosc rugăciunea „Tatăl nostru“. Ea sună astfel: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ“ (Matei 6:9, 10, Cornilescu, 1996). Această împărăţie, sau regat, este mijlocul prin care Iehova Dumnezeu va înlătura consecinţele dezastruoase ale guvernării umane şi va aduce o lume nouă, în care va domni dreptatea (Daniel 2:44; 2 Petru 3:13). * Ce trebuie să facem pentru a ne bucura de promisiunea lui Dumnezeu?

 Isus Cristos a arătat că din partea noastră se cere un lucru simplu: „Aceasta înseamnă viaţa veşnică: să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos“ (Ioan 17:3). Într-adevăr, cu ajutorul lui Dumnezeu putem obţine viaţă fără sfârşit în lumea nouă. Această perspectivă ne întăreşte convingerea că avem cu adevărat nevoie de Dumnezeu.

Acum este momentul să-l căutăm pe Dumnezeu

Cu două mii de ani în urmă, la Areopag, sau Colina lui Marte, apostolul Pavel le-a spus despre Dumnezeu atenienilor liber-cugetători: „El însuşi dă tuturor viaţă, suflare şi toate lucrurile. Fiindcă prin el avem viaţă, ne mişcăm şi existăm, aşa cum au zis unii poeţi de-ai voştri: «Căci şi noi suntem urmaşii săi»“ (Faptele 17:25, 28).

Ceea ce le-a spus Pavel atenienilor este valabil şi astăzi. De la Creatorul nostru primim aerul pe care îl respirăm, hrana pe care o mâncăm şi apa pe care o bem. Nu putem trăi fără lucrurile bune pe care ni le dă Dumnezeu. Dar de ce continuă Dumnezeu să le dea cele necesare tuturor oamenilor, chiar dacă unii nu se gândesc deloc la el? Pavel a răspuns astfel la această întrebare: „Pentru ca ei să-l caute pe Dumnezeu, chiar dacă ar trebui să bâjbâie după el şi să-l găsească, deşi nu este departe de niciunul dintre noi“ (Faptele 17:27).

Ţi-ar plăcea să-l cunoşti mai bine pe Dumnezeu, adică să înveţi mai multe lucruri despre scopurile sale şi despre sfaturile pe care ni le dă ca să fim fericiţi atât în prezent, cât şi în viitor? Dacă da, te îndemnăm să iei legătura cu persoana care ţi-a adus această revistă sau cu editorii ei. Aceştia vor fi bucuroşi să-ţi ofere sprijinul de care ai nevoie.

^ par. 20 Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care acest regat se va îngriji ca voinţa lui Dumnezeu să se facă pe pământ, vezi capitolul 8 al cărţii Ce ne învaţă în realitate Biblia?, publicată de Martorii lui Iehova. Această carte este disponibilă şi online, putând fi descărcată de pe site-ul www.jw.org.