În timp ce priveşti în jur, ochii transmit creierului numeroase informaţii. Vezi un fruct şi constaţi că este copt sau nu. Te uiţi la cer şi îţi dai seama că nu va ploua. Citeşti aceste cuvinte şi le înţelegi. Pe scurt, culorile au un rol important în viaţa ta. În ce fel?

Culoarea fructului te ajută să-ţi dai seama că este bun de mâncat. Culoarea cerului şi a norilor îţi arată cum va fi vremea. Iar contrastul dintre literele negre şi fondul alb al hârtiei te ajută să citeşti relaxat acest articol. Probabil, fără să-ţi dai seama, culorile te ajută să procesezi informaţii despre lumea înconjurătoare. Mai mult decât atât, ele îţi pot influenţa starea afectivă.

IMPACTUL EMOŢIONAL AL CULORILOR

În timp ce te plimbi printre rafturile unui magazin, privirea îţi este atrasă de o mare varietate de cutii, pachete şi pungi. Specialiştii în marketing aleg cu grijă culorile şi combinaţiile dintre acestea pentru a satisface preferinţele a cât mai multe categorii de oameni. Decoratorii de interioare, designerii vestimentari şi pictorii ştiu că o culoare poate avea un puternic impact emoţional.

În funcţie de cultura din care fac parte şi de obiceiuri, oamenii atribuie culorilor semnificaţii diferite. De exemplu, unele popoare din Asia asociază roşul cu succesul şi cu sărbătoarea, însă, în unele părţi ale Africii, este culoare de doliu. Cu toate acestea, indiferent de locul în care trăiesc, oamenii au aceeaşi reacţie emoţională la anumite culori. Să analizăm trei dintre aceste culori şi efectul lor asupra noastră.

ROŞUL este o culoare care poate fi observată cu multă uşurinţă, fiind asociat, de obicei, cu energia, cu războiul şi cu pericolul. Fiind o culoare cu un puternic impact emoţional, roşul stimulează metabolismul uman, accelerează respiraţia şi creşte presiunea arterială.

În Biblie, termenul ebraic pentru „roşu“ provine dintr-un cuvânt care înseamnă „sânge“. Biblia face o descriere sugestivă a unei prostituate vinovate de sânge, înveşmântată în purpură şi în haine stacojii, care stă „pe o fiară de culoare stacojie, plină de nume blasfematoare“ (Revelaţia 17:1–6).

VERDELE declanşează o reacţie opusă celei produse de roşu, întrucât are un efect calmant şi încetineşte metabolismul. Verdele este o culoare odihnitoare, fiind asociat, de obicei, cu liniştea. Ne simţim relaxaţi când privim parcuri pline cu verdeaţă sau dealuri acoperite cu pajişti. În relatarea din Geneza despre creaţie se spune că Dumnezeu a făcut să crească iarbă şi plante verzi (Geneza 1:11, 12, 30).

ALBUL este asociat deseori cu lumina, siguranţa şi curăţenia. De asemenea, este pus în legătură cu bunătatea, inocenţa şi puritatea. Albul este culoarea cel mai des menţionată în Biblie. În viziuni, oamenii şi îngerii apar în veşminte albe, ceea ce scoate în evidenţă dreptatea şi curăţenia spirituală (Ioan 20:12; Revelaţia 3:4; 7:9, 13, 14). Caii albi cu călăreţi  îmbrăcaţi în in fin de culoare albă simbolizează războiul drept (Revelaţia 19:14). De asemenea, pentru a sublinia că este gata să ne ierte păcatele, Dumnezeu spune că acestea vor deveni albe: „Dacă păcatele voastre vor fi ca stacojiul, vor fi făcute albe ca zăpada“ (Isaia 1:18).

CULORILE, UN AJUTOR PENTRU MEMORIE

Faptul că în Biblie sunt menţionate unele culori demonstrează că Dumnezeu ştie ce influenţă au culorile asupra noastră. De exemplu, o viziune din cartea biblică Revelaţia prezintă cu ajutorul unor călăreţi pe cai o serie de caracteristici ale timpurilor noastre, cum ar fi războaiele, foametea şi moartea provocată de boli şi de lipsa alimentelor. Caii din viziune nu sunt obişnuiţi. Culoarea fiecăruia este reprezentativă pentru un anumit aspect al zilelor în care trăim.

Primul cal este alb imaculat şi simbolizează războiul drept purtat de Cristos Isus. Al doilea cal este roşu ca focul, reprezentând războaiele dintre naţiuni. Acesta este urmat de un cal negru, sinistru, care simbolizează foametea. Apoi vedem „un cal gălbui! Cel ce stătea pe el se numea Moartea“ (Revelaţia 6:1–8). Culoarea acestor cai produce o anumită reacţie emoţională, corespunzătoare simbolismului fiecărui cal. Prin urmare, ne putem aminti cu uşurinţă de aceşti cai coloraţi şi de semnificaţia lor.

În Biblie există numeroase relatări în care culorile sunt folosite în descrieri sugestive. Într-adevăr, Creatorul luminii, al culorilor şi al ochiului uman foloseşte cu măiestrie culorile pentru a crea imagini pe care cititorul să le înţeleagă şi să le reţină cu uşurinţă. Culorile ne ajută să culegem şi să procesăm informaţii, ne influenţează starea afectivă şi ne ajută să ne amintim idei importante. În concluzie, culorile sunt un dar minunat de la Creatorul nostru, care vrea să ne bucurăm de viaţă.