Există vreo speranţă pentru morţi?

Moartea este asemenea unui somn, întrucât morţii nu sunt conştienţi şi nu pot face nimic. Totuşi, Creatorul vieţii îi poate învia pe cei care au murit. Pentru a demonstra că va face acest lucru, Dumnezeu i-a dat lui Isus putere să readucă la viaţă câteva persoane. (Citiţi Eclesiastul 9:5; Ioan 11:11, 43, 44.)

În ce sens este moartea asemenea unui somn?

Dumnezeu a promis că cei aflaţi în memoria sa vor fi readuşi la viaţă într-o lume nouă şi dreaptă. Aceştia vor rămâne în moarte până când Dumnezeu îi va învia. Dumnezeul Atotputernic doreşte mult să-şi folosească puterea pentru a-i readuce la viaţă pe cei care au murit. (Citiţi Iov 14:14, 15.)

Ce va însemna învierea?

Cei care vor învia îşi vor recunoaşte familia şi prietenii, dar se vor recunoaşte şi pe ei înşişi. Chiar dacă trupul celui care a murit s-a descompus, Dumnezeu îl poate învia cu un corp nou. (Citiţi 1 Corinteni 15:35, 38.)

Relativ puţini oameni vor merge la cer (Revelaţia 20:6). Majoritatea celor înviaţi vor trăi pe un pământ transformat în paradis. Ei vor avea parte de un nou început şi de perspectiva de a trăi pentru totdeauna. (Citiţi Psalmul 37:29; Faptele 24:15.)