Dumnezeu i-a spus slujitorului său fidel Avraam că „sămânţa“ promisă va fi un urmaş al lui. Prin intermediul acesteia, oameni din „toate naţiunile“ aveau să primească binecuvântări (Geneza 22:18). Mai târziu, Iacob, nepotul lui Avraam, s-a mutat în Egipt. Aici, familia lui a crescut mult la număr, devenind naţiunea Israel.

După un timp, un faraon tiranic i-a făcut sclavi pe israeliţi. Prin intermediul lui Moise, Dumnezeu i-a scos pe israeliţi din Egipt. Acest profet i-a condus prin Marea Roşie, ale cărei ape au fost despărţite în mod miraculos. Apoi, Iehova le-a dat israeliţilor legi, între care Cele zece porunci, ca să-i îndrume şi să-i ocrotească. Unele dintre ele prevedeau oferirea de jertfe pentru iertarea păcatelor. Sub inspiraţie divină, Moise le-a spus israeliţilor că Dumnezeu le va trimite un alt profet. Acesta avea să fie „sămânţa“ promisă.

După mai bine de patru sute de ani, Dumnezeu i-a spus regelui David că cel ce avea să vină, adică „sămânţa“ promisă în Eden, va fi regele unui regat care va dăinui veşnic. Acesta urma să fie Mesia, Eliberatorul numit de Dumnezeu să salveze omenirea şi să restabilească Paradisul pe pământ.

Prin intermediul lui David şi al altor profeţi, Dumnezeu a revelat în mod treptat mai multe lucruri despre Mesia. Ei au profeţit că Mesia va fi umil şi blând şi că foametea, nedreptatea şi războaiele vor lua sfârşit sub guvernarea sa. Atunci toţi oamenii vor trăi în pace unii cu alţii şi chiar cu animalele. Boala, suferinţa şi moartea — care n-au făcut niciodată parte din scopul lui Dumnezeu — vor dispărea, iar oamenii care au murit vor reveni la viaţă pe pământ.

Sub inspiraţie divină, profetul Mica a profeţit că Mesia se va naşte în Betleem, iar profetul Daniel a prezis că Mesia va fi omorât. Dar Dumnezeu avea să-l învie şi să-l numească Rege în cer. De asemenea, Daniel a profeţit că, în cele din urmă, Regatul mesianic va înlătura definitiv toate celelalte guverne. A venit Mesia aşa cum fusese profeţit?

(Bazat pe Geneza, capitolele 22—50, precum şi pe Exodul, Deuteronomul, 2 Samuel, Psalmii, Isaia, Daniel, Mica, Zaharia 9:9.)