Imaginează-ţi că trăieşti într-o lume fără suferinţă, războaie, criminalitate, boli sau dezastre naturale. Imaginează-ţi că în fiecare dimineaţă te trezeşti fără să-ţi faci griji că ai putea să fii discriminat ori persecutat sau să-ţi pierzi locul de muncă. Ar fi prea frumos ca să fie adevărat? Fără îndoială, niciun om şi nicio organizaţie omenească nu sunt capabili să realizeze astfel de condiţii. Totuşi, Dumnezeu a promis că va înlătura toate cauzele suferinţei, inclusiv cele analizate în articolul precedent. Să remarcăm ce promite Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

O GUVERNARE DREAPTĂ

„Dumnezeul cerului va ridica un regat care nu va fi nimicit niciodată. Regatul acesta nu va trece în stăpânirea altui popor. El va zdrobi şi va pune capăt tuturor acestor regate şi el însuşi va dăinui pe timp indefinit.“ (Daniel 2:44)

Regatul lui Dumnezeu este un guvern ceresc. Isus Cristos, Regele ales, va lua locul tuturor conducătorilor umani şi se va îngriji ca voinţa lui Dumnezeu să se înfăptuiască nu numai în cer, ci şi pe pământ (Matei 6:9, 10). Acest guvern nu va fi înlocuit de niciun guvern omenesc deoarece este „regatul veşnic al Domnului şi Salvatorului nostru Isus Cristos“. Omenirea se va bucura de o pace fără sfârşit (2 Petru 1:11).

NU VA MAI EXISTA NICIO RELIGIE FALSĂ

„Satan se preface într-un înger de lumină. Nu este deci mare lucru dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai dreptăţii. Dar sfârşitul lor va fi potrivit lucrărilor lor.“ (2 Corinteni 11:14, 15)

Religia falsă va fi demascată ca fiind lucrarea Diavolului şi va dispărea de pe pământ. Odată cu ea vor dispărea intoleranţa religioasă şi vărsările de sânge comise în numele religiei. Drept urmare, toţi cei ce îl iubesc pe ‘Dumnezeul viu şi adevărat’ vor putea să i se închine într-o „singură credinţă“, „cu spirit şi cu adevăr“. Acest lucru va aduce pace şi unitate (1 Tesaloniceni 1:9; Efeseni 4:5; Ioan 4:23).

OAMENII NU VOR MAI FI IMPERFECŢI

„Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile de odinioară au trecut.“ (Revelaţia 21:3, 4)

Iehova Dumnezeu va face posibil acest lucru prin intermediul Fiului său, Isus, care şi-a dat viaţa  pentru omenire (Ioan 3:16). Sub îndrumarea lui Isus, oamenii vor fi aduşi la starea de perfecţiune. Nu va mai fi niciun fel de suferinţă deoarece „Dumnezeu însuşi va fi cu ei“ şi va şterge „orice lacrimă din ochii lor“. În curând, imperfecţiunea şi suferinţa vor aparţine trecutului. „Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el.“ (Psalmul 37:29)

NU VOR MAI EXISTA SPIRITE RELE

„El [Isus Cristos] l-a prins pe balaur, şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satan, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în abis şi a închis şi a sigilat abisul deasupra lui ca el să nu mai inducă în eroare naţiunile.“ (Revelaţia 20:2, 3)

Influenţa lui Satan şi a demonilor va înceta când aceştia vor fi legaţi şi aruncaţi în „abis“, o stare de inactivitate. Atunci va lua sfârşit controlul lor nefast asupra acţiunilor oamenilor. Ce plăcut va fi să trăieşti într-o lume eliberată de influenţa lui Satan şi a spiritelor rele!

„ZILELE DIN URMĂ“ VOR LUA SFÂRŞIT

Potrivit cuvintelor lui Isus, „zilele din urmă“ se vor încheia cu „un necaz mare“. El a spus: „Atunci va fi un necaz mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii până acum, nu, şi nici nu va mai fi“ (Matei 24:21).

Acest necaz va fi mare în sensul că vor avea loc dezastre fără precedent. El va culmina cu „războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel Atotputernic“, cunoscut sub numele de „Armaghedon“ (Revelaţia 16:14, 16, nota de subsol).

Oamenii care iubesc dreptatea aşteaptă cu nerăbdare sfârşitul acestui sistem rău. Să analizăm doar câteva dintre binecuvântările pe care le vom primi în Regatul lui Dumnezeu.

DUMNEZEU VA FACE MULT MAI MULT!

„O mare mulţime“ va trăi într-o lume nouă în care va domni pacea: Cuvântul lui Dumnezeu spune că „o mare mulţime“ de oameni, care nu poate fi numărată, va veni „din necazul cel mare“ şi va trăi într-o lume nouă dreaptă (Revelaţia 7:9, 10, 14; 2 Petru 3:13). Această mare mulţime îi va atribui salvarea lui Isus Cristos, „Mielul lui Dumnezeu care înlătură păcatul lumii“ (Ioan 1:29).

Instruirea divină va aduce mari foloase: În lumea nouă, „pământul va fi plin de cunoştinţa lui Iehova“ (Isaia 11:9). Instruirea divină va conţine instrucţiuni pe care oamenii vor trebui să le respecte pentru a trăi în pace cu semenii lor şi pentru a proteja mediul înconjurător. Dumnezeu promite: „Eu, Iehova, sunt Dumnezeul tău, Cel care te învaţă ce-ţi este de folos, Cel care te călăuzeşte pe calea pe care trebuie să umbli“ (Isaia 48:17).

Cei dragi care au murit vor învia: Când a fost pe pământ, Isus l-a înviat pe prietenul său Lazăr (Ioan 11:1, 5, 38–44). În felul acesta, el a demonstrat ce va face la o scară mult mai mare, sub domnia Regatului lui Dumnezeu (Ioan 5:28, 29).

Pacea şi dreptatea vor triumfa pentru totdeauna: Sub domnia lui Cristos, nelegiuirea va aparţine trecutului. De ce spunem lucrul acesta? Deoarece Isus poate să citească inimile şi îşi va folosi această capacitate pentru a-i judeca pe cei drepţi şi pe cei răi. Cei care vor refuza să renunţe la căile lor rele nu vor putea să trăiască în lumea nouă a lui Dumnezeu (Psalmul 37:9, 10; Isaia 11:3, 4; 65:20; Matei 9:4).

Ceea ce am analizat până acum reprezintă doar câteva dintre numeroasele profeţii biblice referitoare la timpurile minunate care vor veni. Când Regatul lui Dumnezeu îşi va exercita domnia asupra pământului, va fi „belşug de pace“ pentru totdeauna (Psalmul 37:11, 29). Vor fi înlăturate toate lucrurile care în prezent le provoacă oamenilor durere şi suferinţă. Dumnezeu însuşi a promis acest lucru: „Iată! Eu fac toate lucrurile noi! . . . Aceste cuvinte sunt demne de încredere şi adevărate!“ (Revelaţia 21:5).