Putem obţine iertarea păcatelor?

Nu este imposibil să obţinem aprobarea lui Dumnezeu

Potrivit Bibliei, cu toţii suntem păcătoşi pentru că am moştenit păcatul de la primul om, Adam. De aceea, uneori facem greşeli, pe care s-ar putea să le regretăm. Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a plătit pentru păcatele noastre dându-şi viaţa în folosul nostru. Jertfa sa de răscumpărare, care este un dar de la Dumnezeu, a făcut posibilă iertarea păcatelor. (Citiţi Romani 3:23, 24.)

Unii oameni care au comis păcate grave se întreabă dacă Dumnezeu îi va ierta vreodată. Din fericire, Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Sângele lui Isus, Fiul său, ne curăţă de toate păcatele“ (1 Ioan 1:7). Iehova este gata să ne ierte şi păcatele grave dacă avem o atitudine potrivită şi ne căim. (Citiţi Isaia 1:18.)

Ce trebuie să facem pentru a fi iertaţi?

Dacă dorim ca Dumnezeu să ne ierte, trebuie să învăţăm despre el, adică să cunoaştem modul său de a acţiona şi să-i respectăm sfaturile şi cerinţele (Ioan 17:3). Iehova îi iartă cu bunăvoinţă pe cei care se căiesc de păcatele pe care le-au făcut şi încearcă să se schimbe. (Citiţi Faptele 3:19.)

Nu este imposibil să obţinem aprobarea lui Dumnezeu. Iehova ne înţelege slăbiciunile. El este bun şi plin de îndurare. Nu vă îndeamnă bunătatea sa iubitoare să aflaţi ce trebuie să faceţi pentru a-i fi plăcuţi? (Citiţi Psalmul 103:13, 14.)