Mulţi oameni îşi pun această întrebare gândindu-se la promisiunea pe care Isus i-a făcut-o răufăcătorului ţintuit alături de el: „Adevărat îţi spun astăzi: Vei fi cu mine în Paradis!“ (Luca 23:43). Să remarcăm totuşi că Isus nu a zis unde avea să fie acel Paradis. A vrut oare Isus să spună că răufăcătorul va fi împreună cu el în cer?

Să vedem mai întâi dacă răufăcătorul întrunea cerinţele pentru a primi viaţă în cer. Cei care au speranţă cerească trebuie să fie botezaţi în apă şi cu spirit sfânt. Astfel, ei devin discipoli ai lui Isus, născuţi de spirit (Ioan 3:3, 5). De asemenea, ei trebuie să respecte normele morale ale lui Dumnezeu şi să manifeste calităţi precum cinstea, integritatea şi compasiunea (1 Corinteni 6:9–11). În plus, ei trebuie să-şi păstreze loialitatea faţă de Dumnezeu şi faţă de Cristos până la sfârşitul cursei lor pământeşti (Luca 22:28–30; 2 Timotei 2:12). Numai cei care întrunesc aceste cerinţe sunt demni de a fi înviaţi şi se califică pentru responsabilitatea importantă care îi aşteaptă în cer, aceea de a sluji alături de Cristos o mie de ani ca preoţi şi regi peste omenire (Revelaţia 20:6).

Însă răufăcătorul ţintuit alături de Isus a trăit şi a murit ca un criminal (Luca 23:32, 39–41). Este adevărat că el a avut o atitudine plină de respect când i-a spus lui Isus: „Adu-ţi aminte de mine când vei ajunge în regatul tău!“ (Luca 23:42). Cu toate acestea, el nu a devenit un discipol al lui Isus, botezat şi născut de spirit, iar în timpul vieţii nu şi-a dovedit integritatea şi loialitatea. Aşadar, ar fi logic să credem că Isus i-a promis că va domni în cer alături de continuatorii săi fideli, care şi-au dovedit integritatea? (Romani 2:6, 7)

Să ilustrăm: Dacă cineva ţi-a furat o sumă de bani şi te roagă să-l ierţi, ai putea decide să nu-l dai în judecată. Dar ai accepta să-ţi conducă afacerea sau să aibă grijă de familia ta? Bineînţeles că nu. Asemenea responsabilităţi le-ai încredinţa numai celor în care ai încredere deplină. În mod similar, cei care au speranţa de a trăi în cer trebuie să se dovedească persoane de încredere, care vor susţine normele drepte ale lui Dumnezeu în timp ce vor domni peste omenire (Revelaţia 2:10). Deşi a părut sincer în ultimele sale clipe de viaţă, răufăcătorul nu a fost o astfel de persoană.

Totuşi, nu i-a spus Isus răufăcătorului că va fi cu el în cer chiar în acea zi? Nu, deoarece nici Isus nu a urcat la cer în acea zi. Trei zile, el a fost „în inima pământului“, adică în mormânt (Matei 12:40; Marcu 10:34). După ce a înviat, el a rămas pe pământ 40 de zile şi abia apoi a urcat la cer (Faptele 1:3, 9). Prin urmare, răufăcătorul nu avea cum să fie în acea zi cu Isus în cer.

Atunci unde avea să trăiască răufăcătorul după înviere? În Paradisul pământesc, peste care va domni Isus (Faptele 24:15; Revelaţia 21:3, 4). Pentru a afla mai multe despre acest Paradis şi despre cerinţele lui Dumnezeu, luaţi legătura cu Martorii lui Iehova.