„Un om stăpâneşte peste alt om spre paguba lui.“ (ECLESIASTUL 8:9)

ACEASTĂ afirmaţie descrie bine efectele pe care le-a avut de-a lungul timpului conducerea umană. Ea a fost şi este răspunzătoare pentru suferinţa şi nefericirea din lume. În toate timpurile, lăcomia şi corupţia au zădărnicit deseori eforturile oamenilor bine intenţionaţi care au încercat să aducă în existenţă o societate mai dreaptă. De ce au stat astfel lucrurile? De ce continuă să existe corupţia? În principal, din cauza a trei influenţe dăunătoare.

1. Influenţa păcatului

Biblia spune în mod clar că toţi oamenii „sunt sub păcat“ (Romani 3:9). Asemenea unei boli ereditare, care nu poate fi vindecată, păcatul „locuieşte“ în noi. De mii de ani, păcatul ‘domneşte’ peste omenire la fel ca un rege. „Legea păcatului“ acţionează mereu în noi. Înclinaţiile păcătoase îi fac pe mulţi oameni să-şi pună propriile interese pe primul loc sau să caute să obţină bogăţii ori autoritate în detrimentul altora (Romani 5:21; 7:17, 20, 23, 25).

 2. Influenţa lumii rele în care trăim

Lumea este caracterizată de lăcomie şi egoism. Într-un astfel de mediu, multor oameni le este greu să fie diferiţi. Mânaţi de ambiţii egoiste, ei devin avizi de putere. În plus, ei dezvoltă o dorinţă puternică de a avea mai mulţi bani şi mai multe bunuri materiale — mai mult decât au cu adevărat nevoie. Din nefericire, pentru a-şi atinge obiectivele, ei sunt dispuşi să acţioneze necinstit. În loc să se împotrivească influenţelor dăunătoare, aceşti oameni ‘urmează mulţimea la rău’ (Exodul 23:2).

3. Influenţa lui Satan Diavolul

Satan, o fiinţă spirituală răzvrătită, „induce în eroare întregul pământ locuit“ (Revelaţia 12:9). El îşi găseşte plăcerea în a-i manipula pe oameni. Plin de viclenie, el poate exploata dorinţa firească a unei persoane de a se bucura de confort şi de prosperitate materială în aşa fel încât, în cele din urmă, acea persoană ajunge să acţioneze necinstit.

Înseamnă acest lucru că suntem simple marionete în mâinile lui Satan, că suntem obligaţi să acţionăm după cum trage el sforile? Vom vedea răspunsul în articolul următor.