CUM te-ai simţi dacă ai fi acuzat de o infracţiune pe care nu ai comis-o? Şi ce-ai face dacă acea infracţiune le-ar cauza suferinţă altora, inclusiv multor oameni nevinovaţi? Fără îndoială, ai vrea să dovedeşti că eşti acuzat pe nedrept! Ştiai că şi Iehova se află într-o situaţie similară? În prezent, mulţi oameni îl acuză pe Dumnezeu pentru nedreptăţile şi suferinţa din lume, pătându-i astfel numele. Doreşte Iehova să-şi cureţe numele? Categoric! Să vedem ce se spune în acest sens în cartea Ezechiel. (Citeşte Ezechiel 39:7.)

„Nu voi mai permite ca sfântul meu nume să fie profanat“, spune Iehova. Când îl acuză pe Dumnezeu pentru nedreptatea din lume, oamenii îi profanează numele. În ce sens? În Biblie, „numele“ se referă deseori la reputaţie. O lucrare de referinţă spune că numele lui Dumnezeu reprezintă „ceea ce se ştie despre el, ceea ce el însuşi a revelat despre sine; de asemenea, reprezintă faima şi onoarea sa“. Numele lui Iehova are legătură cu reputaţia sa. Ce se ştie despre atitudinea lui Iehova faţă de nedreptate? Iehova urăşte nedreptatea! De asemenea, el manifestă compasiune faţă de victimele nedreptăţii (Exodul 22:22–24). * Când îl acuză pe Dumnezeu tocmai de lucrurile pe care le urăşte, oamenii îi pătează reputaţia. Astfel, ei ‘dispreţuiesc numele său’ (Psalmul 74:10).

Să observăm că Iehova spune de două ori că numele său este sfânt (Versetul 7). În Biblie, numele lui Iehova este deseori pus în legătură cu termenii „sfânt“ şi „sfinţenie“. Termenul „sfânt“ transmite ideea de separare, dar şi de curăţenie şi de puritate. Numele lui Iehova este sfânt deoarece Dumnezeu este sfânt — complet separat de tot ce este păcătos şi necurat. Din acest motiv, cei care spun că Iehova este răspunzător pentru toată răutatea îi pătează „sfântul nume“, aducându-i cea mai gravă acuzaţie posibilă.

Scopul lui Iehova de a-şi curăţa numele prin intermediul Regatului său este tema centrală a Bibliei. Această temă este evidenţiată în cartea Ezechiel, unde Iehova spune de mai multe ori: „Naţiunile vor şti cu siguranţă că eu sunt Iehova“ (Ezechiel 36:23; 37:28; 38:23; 39:7). Să observăm că naţiunile nu vor alege dacă vor sau nu să ştie că el este Iehova, ci ele „vor şti cu siguranţă“, adică vor trebui să ştie, acest lucru. Cu alte cuvinte, Iehova şi-a propus să întreprindă o acţiune prin care naţiunile vor fi obligate să recunoască faptul că el este cine spune că este: Iehova, Domnul Suveran, al cărui nume reprezintă tot ce este sfânt, pur şi curat.

Promisiunea „naţiunile vor şti cu siguranţă că eu sunt Iehova“ este o veste bună pentru cei care tânjesc să vadă sfârşitul nedreptăţii şi al suferinţei. În curând, Iehova îşi va îndeplini această promisiune şi îşi va curăţa numele de orice pată. El va înlătura răutatea şi pe cei care o practică, dar îi va păstra în viaţă pe cei ce recunosc şi respectă numele său şi ceea ce reprezintă acesta (Proverbele 18:10). Nu te simţi îndemnat să afli cum te poţi apropia mai mult de Iehova, Dumnezeul cel sfânt, care „iubeşte dreptatea“? (Psalmul 37:9–11, 28)

Sugestie pentru citirea Bibliei în septembrie

^ par. 4 Vezi articolul „Apropiaţi-vă de Dumnezeu — Un Dumnezeu care iubeşte dreptatea“, apărut în Turnul de veghe din 1 noiembrie 2008.